danışmanlık
Takdir Eden (Olumlayıcı) Sorgu
Olumlayıcı sorgulama (OS) - Appreciative Inquiry (AI) kişilerin, bulundukları kurumların ve etraflarındaki dünya ya da sistemin içindeki “en iyinin” araştırılmasıdır. Cooperrider tarafından 80’li yılların başlarında geliştirilen bir metodolojidir. Navitas dünyada kullanımı hızla yayılan bu tekniğin Türkiye’deki öncü uygulayıcılarından birisidir. Kurumların ve porno izle bireylerin güçlü yönleri, değerleri ve geçmişteki başarıları kaldıraç etkisi olarak kullanılarak istenen değişim ve dönüşümün yaratılması sağlanmaktadır.

Olumlayıcı Sorgulama, 4 süreçli bir döngüyü kullanır:
 
4D Cycle: 1. DISCOVER 2. DREAM 3. DESIGN 4. DESTINY-DEPLOYMENT
 
  1. KEŞİF: İyi işleyen kurumsal süreçlerin tanımlanması
  2. HAYAL: İleride iyi işleyecek süreçlerin vizyonunun çizilmesi
  3. TASARIM: İyi işleyecek süreçlerin planlanması ve önceliklendirilmesi
  4. KADER-YAYILIM: Önerilen tasarımın uygulanması (yürütülmesi)
 
biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by