biz kimiz?
Farkımız


Kuruluşların en çok zorlandıkları alanlardan biri alınan eğitim veya danışmanlık hizmeti sonrasında başlayan olumlu değişimin sürekliliğinin teminidir. Bunun bilinciyle oluşturduğumuz "İzleme Sistemi" ile gerçekleşen hizmet sonrasında ihtiyaç duyulan süre boyunca ücretsiz olarak destek vermeye devam ediyoruz.

Kurum içi,genel katılıma açık veya birebir eğitimler olarak düzenlediğimiz programlarımız müşterilerimizin tercihlerine göre, uzmanlık alanımıza giren çeşitli tekniklerle desteklenmekte ve "uygulayarak öğrenme" esasına dayandırılmaktadır.

Yapılan araştırmalar, eğitimin arkasından yapılan takip ve koçluğun, eğitimin faydasını dört kat artırdığını göstermektedir.

* Bu nedenle çalışmamız kapsamında önerdiğimiz takip sistemlerini aşağıda bulabilirsiniz.

  • Eylem Planlarının Raporlanması ve takibi
  • İkili - Dörtlü Destek Grup Çalışmaları
  • Sanal Platform - Telefon Destekleri
  • Takım Koçluğu
  • Bire-bir Koçluk
* International Personnel Management Association tarafından yapılan araştırmaya göre eğitimin yarattığı verim artışı %22 iken, koçluk ile takip edildiğinde bu oran %88'e çıkıyor.

Çalışma Sistemimiz

"İnsan Kaynağı"na yapılan yatırım iç ve dış müşteri mutluluğunu sağlayacaktır. Güçlendirilmiş ve kurumun değer ve stratejilerini benimsemiş çalışanlar ile sürekli gelişimi destekleyen bir sistem, öğrenen kurum olma yolunda ilerlemeyi temin edecektir.

Bu doğrultuda "Gelişim Projesi" yürüttüğümüz kuruluşlardaki çalışma metodumuzu aşağıdaki gibi özetleyebiliriz:

  • İhtiyaçları tam olarak tanımlamak,
  • Çağdaş bilgi ve deneyimlerimiz ışığında kuruluşunuza özgü çözümler üretmek,
  • Çalışanlarınızda ve süreçlerinizde istenen değişimi yaratarak, sorunların oluşmasına sebep olan faktörlerin ortadan kaldırılmasına aracılık etmek,
  • İş sonuçlarınızı geliştirecek yöntem ve araçları çalışanlarınıza kazandırmak,
  • Süreç boyunca gelişmeleri yakından takip ederek istenen sonuçlara ulaşılmasını desteklemektir.
biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by