koçluk
Koçluk (Coaching) hizmetlerimiz
Kurum İçi Koç veya Mentor Yetiştirme Programı

Kurum çalışanlarına koçluk ve/veya mentorluk yapmak üzere seçilen yöneticilerin koçluk becerilerini geliştirmek üzere kuruma özel olarak yapılandırdığımız bir programdır. Bu program sonunda özel eğitim almış şirket koçları ve mentorları ister astlarına, isterse diğer bölümlerdeki çalışanlara koçluk/mentorluk yapabilmektedir. 

Çalışanlar bu uygulamadan ne kazanırlar?

  • Problemlerini ve gelişmeye açık yönlerini objektif bir biçimde tespit etme imkanı bulurlar.
  • Aldıkları geribildirimlerle kendileri hakkında objektif bakış açısı kazanırlar.
  • Hedeflerini belirler bunlara ulaşmak için eylem planı hazırlayarak uygulamaya koyarlar.
  • Performansları yükseldikçe motivasyonları artar.
  • Farklı düşünce modelleri kazanarak yaratıcılıklarını artırırlar.
  • Kendilerine yapılan bu yatırımla kuruma bağlılıkları artar.
biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by