koçluk
Koçluk (Coaching) hizmetlerimiz
Satış Koçluğu
Satış ekiplerinin kendilerine özgü ve hedeflerine odaklı farklı bir yaşamları vardır. Satış koçları, satış yöneticilerinin ve ekiplerinin hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duydukları aşamaları birlikte belirlemek, çizdikleri yola sadık kalarak bu aşamaları en verimli biçimde geçirmek amacını güden koçluktur. 

Danışanlar ne kazanırlar?
  • Satış ekiplerinin dinamizmini artırır.
  • Olumlu etkileşimi sağlar.
  • Satış elemanlarının hedeflerine daha etkin bir biçimde ulaşmasını sağlar.
  • Birbirlerinin tecrübelerinden faydalanırlar.
  • Kişiler kendi gelişmiş ve gelişmeye açık yönlerini keşfederler.
biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by