koçluk
Koçluk (Coaching) hizmetlerimiz
Takım Koçluğu
Kurum içindeki takımların birlikte gelişmelerini, daha uyumlu çalışmalarını ve verimli sonuçlar almalarını sağlayacak bir çalışmadır. Bu program boyunca takım üyeleri yaratıcı çözümler üretme becerisini kazanmaktadırlar. 

Danışanlar ne kazanırlar?
  • Birlikte daha etkin çalışmaya başlarlar.
  • Yaratıcılıkları artar.
  • Kaynaklarının farkındalığına varıp daha etkin kullanırlar.
  • İç çatışmaların sebeplerini tanımlar, önlem alırlar.
  • Ortak hedeflerine kilitlenirler.
  • Birbirlerini daha iyi tanırlar.
  • Takım ruhu oluştururlar.
  • Sorumluluklarını sahiplenirler.
  • Birbirlerinin gelişimine katkıda bulundukları için haz duyarlar.
  • Bilgilerini tazeler ve yeni bakış açıları kazanırlar.
biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by