koçluk
Koçluk (Coaching) nedir?
Koçluk (Coaching) nedir?

''Kimseye bir şey öğretemezseniz; sadece cevabı kendi içinde bulmasına yardımcı olursunuz.''

                                                                                                                                                        Galileo


Gelişmiş ülkelerde bilgi işlem sektöründen sonra en hızlı büyüyen "Koçluk Hizmeti", istenen performansa ve yaşam tatminine ulaşmak için koç (coach) ve danışan (coachee) arasında kurulan planlı bir gelişim ilişkisidir.

Koçluk ilişkisinin amacı danışanın kendi belirlediği hedefe, koçun desteğiyle ulaşması ve sorunlarının üstesinden tek başına gelmeyi öğrenmesidir.

biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by