eğitim
Koçluk Sertifika
Programları
Kurumsal Liderlik Koçluğu Sertifika Programı - Bölüm 1 (ICF CCE Onaylı)

YÖNETİCİLER İÇİN KOÇLUK BECERİLERİ (ICF CCE ONAYLI)

EĞİTİMİN AMACI 
 
Koçluk yapan yöneticiler çalışanların potansiyelinin ortaya çıkmasına yardımcı olur, güçlü yönlerini ortaya çıkararak, gelişim programlarının hazırlanması için  solar powered toys onları yönlendirirler. Programa katılacak yöneticilerin koçluk becerilerini, çalışanların ve kurumun ihtiyacına uygun ve sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir. 
 
 
KAZANILACAK YETKİNLİKLER
 
 • İletişim ve ilişki kurma
 • İkna etme
 • Liderlik
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon 
 • Performans yönetimi
 
EĞİTİMİN FAYDALARI
 
 • Çalışanların problemlere değil, çözümlere odaklanması
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
 • Çalışanların kendi işlerinin lideri haline gelmeleri
 • Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Kurumun kendi liderlerini yetiştirme kültürünün oluşması
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
 • Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve  uyumlu ilişkiler kurmaları
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Çalışanların yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesi
 • Çalışanların yetkinliklerinin artırılması
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması 

İÇERİK
 
 • Koçluk ve Mentorluk Nedir ve Ne Kazandırır
 • Araştırma Sonuçları
 • Gelişimsel Keşif Koçluk Modeli
 • Koçluk İlkeleri
 • Koçluk Zihniyeti
 • Öğrenme Aşamaları
 • Durumsal Koçluk Modeli
 • Yetkinlik Değerlendirme
 • Koçluk Sürecini Yönetmek
 • Bireysel Değerlerin Analizi
 • Koçluk Çemberi ve Becerileri
 • Derin Dinlemek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Rica ve Talepte Bulunmak
 • Sorumluluk Yaratmak
 • Sınırları Zorlamak
 • Odakta Tutmak
 • Sezgiyi Yansıtmak
 • Cesaretlendirmek
 • Geribildirim Vermek
 • Özyönetim 

 

 
EĞİTİM YÖNTEMİ
Eğitimde konular bilgi transferi, envanter ve vaka çalışmaları, tartışma ve koçluk uygulamaları şeklinde aktarılmaktadır.  
 
HEDEF KİTLE 
Yöneticiler, İnsan Kaynakları sorumluları, kurumsal koçlar 
 
 
SÜRE:
2 gün + 1 günlük grup koçluğu ile takip programı  

Bu eğitim ICF tarafından CCE akreditasyonu almıştır. Sertifikanızda uluslararası ICF onaylı 21 saatlik Continuing Coaching Education Unit (CCEU) verilmektedir. 
 
 

 
 
 
 
biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by