eğitim
Koçluk Sertifika
Programları
Gelişimsel Keşif Koçluğu (ICF CCE Onaylı) - 12 Gün

Bu eğitim ICF tarafından CCE onaylı almıştır. Sertifikanızda uluslararası geçerli ICF onaylı 78 saatlik Continuing Coaching Education Unit (CCEU) verilmektedir.

Koçluk dünyada en hızlı gelişen ve talep gören mesleklerden biri haline geldi. Koçluk becerileri, hem kurum içi liderlik geliştirme projelerinde hem de bireylerin mesleki ve kişisel gelişimleri için yaygın olarak kullanılmaktadır. Koçluk Sertifika programımız koçluk mesleğini edinmek veya kurum içi koçluk yapabilmek üzere gerekli tüm donanımı kazandırmaktadır. Deneyimsel öğrenmeye dayalı olan bu program etkin koçluk yapabilmek için koç olma yolculuğuna sağlam bir adım atılabilmesi için tasarlanmıştır. Eğitim programını tamamlayanlar dünyada koçluk alanının otoritesi olan ICF (International Coach Federation) tarafından CCE onaylı sertifika almaya hak kazanacaklardır.

Süre:  Toplam eğitim süresi 12 gün, 78 saattir.


KAZANILACAK YETKİNLİKLER

International Coach Federation – ICF Koçluk Yetkinlikleri  
A. Yapıyı Kurmak
1. Etik Kurallar ve Profesyonel Standartlara Uymak
2. Koçluk Anlaşmasını Oluşturmak

B. İlişkiyi Birlikte Yaratmak
3. Danışanla Güven ve Samimiyeti Oluşturmak
4. Koçluk Varlığı

C. Etkili İletişim
5. Aktif Dinlemek
6. Güçlü Soru Sormak
7. Doğrudan İletişim

D. Öğrenmeyi ve Sonuç Almayı Kolaylaştırmak
8. Farkındalık Yaratmak
9. Eylemleri Tasarlamak
10. Planlama ve Hedef Belirlemek
11. Gelişimi ve Sorumluluğu Yönetmek

 

PROGRAMIN FAYDALARI

 • ICF tarafından onaylı koç olmak üzere gerekli yetkinlikleri kazanmak
 • Kurum içi ve/veya profesyonel koçluk ilişkilerini yönetebilmek
 • Koçların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Koçların kendi kişisel gelişimlerinin artması
 • Danışanlarla ve kurumlarla koçluk anlaşmalarını düzenleyebilmek
 • Koçluk zihniyetini keşfetmek ve koçluk duruşunu kazanmak
 • Danışanlarda farkındalık ve içgörü yaratabilmek
 • Danışanların seçeneklerini genişletebilmek
 • Danışanların değerlerini ve yaşam amaçlarını belirlemek
 • Güçlü yönleri kaldıraç etkisi olarak kullanabilmek
 • Yüksek performans ve istenen sonuçlar için danışanların hedef belirlemelerini ve harekete geçmelerini desteklemek
 • Danışanların gelişimlerini takip etmek
 • Bir koç olarak kendisini sürekli geliştirebilme becerisini kazanmak


PROGRAM YÖNTEMİ 
Programda konular bilgi transferi, demo koçluk uygulamalar, ikili ve üçlü koçluk çalışmaları, grup uygulamaları, özdeğerlendirme ve geri bildirim çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.


HEDEF KİTLE
Profesyonel koç adayları, kurum içi koçlar,  İnsan Kaynakları sorumluları, Koçluk yetkinliklerini geliştirmek isteyen tecrübeli koçlar


Gelişimsel Keşif Koçluğu Sertifika Programı 12 Günlük İçerik

Bölüm 1 Temel Koçluk Becerileri ve Farkındalık Geliştirme Yöntemleri

 • Koçluk ve Mentorluk Nedir ve Ne Kazandırır
 • Gelişimsel Keşif Koçluk Modeli
 • Koçluk Süreci
 • Koçluk İlkeleri
 • Koçluk Zihniyeti
 • Öğrenme Aşamaları
 • Koçluk Becerileri
 • Derin Dinlemek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Rica ve Talepte Bulunmak
 • Sorumluluk Yaratmak
 • Sınırları Zorlamak
 • Odakta Tutmak
 • Sezgiyi Yansıtmak
 • Cesaretlendirmek
 • Geri Bildirim Vermek
 • Özyönetim
 • Yaşam Çemberi
 • Yetkinlikler Çemberi
 • Kişisel Değerlerin Belirlenmesi
 • İdeal Benliklerin Belirlenmesi
 • Boyatzis Özyönelimli Öğrenme Modeli
 • İçsel Yargıç Uygulaması
 • Olumlayıcı Sorgulama Tekniği
 • Koçlukta Güçlü Yönlerin Kullanımı
 • İlişkilerde Ahenk Yaratma
 • Etkin Sonuç Belirleme Teknikleri
 • Keşif Seansının Tasarlanması
 • Koçluk Anlaşmasının ve Takip Sisteminin Oluşturulması
 • Kurumsal Koçluk Uygulamaları
 • Kurum İçi İlişkilerin Yönetimi

 

Bölüm 2 İleri Düzey Koçluk Becerileri ve Seçim Yapmak

 • 4 Boyutlu Algılama Konumları
 • Karar Verme Çemberi
 • Hedef Belirleme Stilleri
 • İleri Düzey Koçluk Becerileri
 • Derin Soru Sormak
 • Özünü Takdir Etmek
 • Metafor
 • Yeniden Çerçevelemek
 • Oldu Varsaymak
 • Beyin Fırtınası & Hayal Ettirmek
 • İçini Boşaltmak
 • Bedeni Kullanmak
 • Kesmek & Yüzleşmek
 • Meta-Bakış & Meta-Öğrenme
 • Yeni Açılardan Bakabilme Tekniği
 • Zaman Matrisi
 • Yaşam Rollerinin Dengelenmesi
 • Varlık Seviyeleri
 • Sistem Düşüncesi Bakışı
 • İlişki Şemaları Yöntemi
 • Yorum Merdiveni
 • Disney Yaratıcılık Stratejisi
 • Duyguların Yönetimi
 • Çapa Tekniği
 • Davranış Kalıcılığı Sağlama

Bölüm 3  Koçluk Duruşu ve İdeal Benliğe Ulaşmak

 • Pozitif Psikoloji Yaklaşımı & Araçları
 • PERMA Modeli
 • Mutlu Yaşamın 3 Boyutu
 • İdeal Benlik ve Kendini Gerçekleştirmek
 • Anlam Yaratma Sistemi
 • Yaşam Misyonu Belirlemek
 • Karamsar/İyimser/Gerçekçi Bakış Açıları
 • Kişisel Değişimi Hızlandırmak
 • Koçluk Algısı: Pathos, Ethos, Logos
 • İçsel Bütünlük
 • Tutku, Yetkinlik ve Sonuç Entegrasyonu
 • Koçluk Yapmak ve Koç Olmak
 • Kendi Koçluk Stilinizi Keşfetmek
 • Koçlukta Ölçüm Araçlarının Kullanımı
 • Koçluk Uygulamalarının Takibi
 • Gelişim Matrisi
 • İçsel Gözlem ve Yansıtma Uygulamaları
 • Koçlar İçin Sürekli Gelişim Yöntemleri

 

SIKÇA SORULAN SORULAR
 
Aşağıda program hakkında sıkça sorulan soruların yanıtları yer almaktadır. Bunların dışında başka sorularınız varsa lütfen navitas@navitas-tr.com adresine mesaj yollayın. 
 
 
- “Gelişimsel Keşif" tanımı ile kast edilen tam olarak nedir? Programın içeriğinde takip ettiğiniz yaklaşım-ekol hangisidir? 
 
Gelişimsel Keşif Koçluğu (GKK) Türkiye’de yaratılmış özgün bir modeldir.  2009 yılında ICF tarafından CCE (Continuing Coaching Education- Sürekli Koçluk Eğitimi) onayı almıştır. ICF tarafından onaylanan Türkiye’nin ilk koçluk modelidir.
 
Gelişimsel Keşif Koçluğu Modeli hem kısa vadeli hedeflere ulaşmayı kolaylaştıran hem de farkınladığımızı ve elimizdeki seçenekleri artırarak uzun vadede ideal benliğimize yaklaşmamızı temin eden bütünsel bir yaklaşımı içerir. Koç kişinin kısa vadeli solar powered toys beklentileriyle uzun vadeli hayallerini birleştirerek iki alanın birbirine güç vermesini sağlar. Koçluk ilişkisinin sağlam temellere dayanmasını koçluk ilkeleri temin eder. Koçluk becerileri koçun bireye etkili bir şekilde hizmet etmesini sağlar. Koçluk zihniyeti ise koçluk ilişkisinde koçun ve bireyin rollerini belirleyen ve yaklaşım şeklimize ışık tutan pusulamızdır. Koçluk süreci boyunca koçun sorduğu güçlü sorularla, birey kendisini keşfeder ve sürekli geliştirir.
 
Gelişimsel Keşif Koçluğunun altyapısında bir çok öğreti yer almaktadır:
Pozitif Psikoloji
Öğrenen Organizasyonlar & Sistem Düşüncesi
NLP – Neuro Linguistic Planning (Erickson)
Co-Active Koçluk
Takım ve İlişki Koçluğu  
Adler Yaklaşımı
Duygusal Zeka Modeli
Değişim Teorisi
 
- Bu program diğer ICF onaylı programlardan nasıl farklılaşmaktadır?
 
Diğer ICF onaylı okullar gibi bu programın da 11 ICF koçluk yetkinliğini geliştirmek üzere tasarlanmıştır. En büyük farkı aktarılan beceri ve araç zenginliğidir. Programın ilk bölümünde 10 temel koçluk becerisi, ikinci bölümde ise 10 ileri seviye koçluk becerisi öğretilmektedir. Becerilerin yanı sıra her bölümde bir çok farklı koçluk ekolünün en etkin araçlarından 30 tanesi aktarılmaktadır.
 
- Programı tamamlayanlar hangi alanda koçluk yapabilirler (yönetici koçluğu, kariyer koçluğu, yaşam koçluğu, vb.)?
 
Programda koçluğa bütünsel olarak yaklaşılmaktadır. Katılımcılar kendi ilgi alanları ve geçmiş birikimlerine göre istedikleri yönde ve niş alanda uzmanlaşmayı seçebilmektedirler.
 
- Eğitim süreci tamamlandığında ICF tarafından bir ünvan alınıyor mu? Bu eğitimin diğer koçluk basamakları ile bağı nasıl olacaktır? Sertifikasyona hak kazanmak için sınava tabi olmak, belli saatlerde koçluk yapmak vb. koşullar istenecek midir?
 
Bu programı tamamlayan kişiler Türkiye’deki ICF onaylı tüm diğer programları bitirenlerle; ICF nezdinde aynı süreçlere tabi olacaklardır. ICF’ten bireysel onay almak için en az 60 saatlik eğitimi tamamlamak (GKK 78 saat sürmektedir), 100 saat koçluk yapmak ve 10 saatlik mentor koçluk almak gerekmektedir. Bunları tamamlayanlar koçluk yetkinliklerini sergileyen bir ses kaydını ICF’e göndereceklerdir. 
 
- Belli alanlarda uzmanlaşma bu eğitimle amaçlanıyor mu? Eğitim sonrasında istenen her alanda koçluk bilgisini kullanmak mümkün mü? 
 
Program belli alana odaklanmamaktadır. ICF tarafından belirlenen 11 koçluk yetkinliği temel alınmaktadır. Eğitim sonrasında katılımcıların donanımlarına uygun olan her alanda koçluk bilgilerini kullanmaları mümkündür.
 
- Eğitimi kimler verecek?
 
Eğitim başta Navitas’ın kurucusu Demet Uyar olmak üzere Navitas’ın tecrübeli eğitmen ve koç kadrosu ile asistanlardan oluşan güçlü bir ekip tarafından verilmektedir. Katılımcıların farklı koçları eğitimde görerek koçluğun tekniklerinin yanı sıra sanatını da modellemeleri sağlanmaktadır.  Eğitim boyunca eğitmen koçlar katılımcılara grup önünde koçluk demoları yaparak teknikleri öğretmektedir. Ardından katılımcılar birbirlerine aynı yöntemle koçluk yaparak araçları kullanmayı içselleştirmektedirler.  
 


KATILIMCI GÖRÜŞLERİ

“Sevgili Navitas Ekibi,

Gerek Kariyer gerekse de Yaşam Koçluğunun temellerini kavramak, sürecini öğrenmek, Danışanları bulundukları noktadan istedikleri noktaya taşıyabilmek ve de örneklemelerle deneyimlemek için katıldığım Eğitiminizde, kendimi bir seviye daha yukarı taşımanın mutluluğunu yaşıyorum.
Keyifli bir Çalışma Grubu ve Eğitmen kadrosuyla yoğun ve bir o kadar da Sürükleyici bir Koçluk Eğitimi yarattığınız için de sizlere teşekkür ediyorum.”

Mete Konuralp
Country Manager
Tesa Bant San. ve Tic. A.Ş.

 

“Sevgili Navitas,
 
Koçluk eğitimi bana, duymak yerine dinlemeyi, bakmak yerine görmeyi, anlamak yerine analiz etmeyi ve bunlar gibi, hissettiğim ama tam farkında olamadığım birçok özelliğimi daha keskin kullanabilmeyi öğretti. Bu heyecanlı serüven bence daha yeni başlıyor. Rüzgârını arkama alarak, beni yepyeni denizlere götürmesi için sabırsızlanıyorum. Benimle beraber yola çıkan herkes ile ufukta buluşmak üzere, teşekkürler...”
 
Erden Haskırış
Genel Müdür
Kiraz Eğitim Danışmanlık Ltd Şti

 

“En iyi yetişkin eğitimi, insanın kendisini tüm donanımları ile hazır hissettiği  bilgi ve deneyimlerin paylaşıldığı eğitimlerdir. Bence bu eğitim koçluk sürecinde bizlere  yardımcı olacak araçların sunulmasında tüm  bilgileri sağlayan kapsamlı ve müthiş faydalı bir eğitim oldu. Sevgili Hocalarımız  Demet ve Serpil Hanım’ın performansı mükemmeldi. Türkiye'deki ve dünyadaki koçluk sürecindeki  çeşitli yaklaşımları içeren konularda oldukça yararlı bilgiler edindim, sahip olduğum bilgilerimi de güncelledim. Eğitim sadece ders seklinde değildi, interaktif katılımla diğer katılımcıların farklı renkleriyle  birçok konu üzerinde tartışmalar ve paylaşımlar içinde bulundum. Çok memnun kaldım, eğitim süresince hiç sıkılmadan ve konsantrasyonumu kaybetmeden koçluk konusunda alabileceğim en güzel ve en keyifli programı aldım. Böyle bir programı biz profesyonellere sunan ve her türlü bilgiyi bizden çekinmeden paylaşan Navitas’a teşekkür ederim.”

Dr. Yonca Tomaç Tunç
Tunç Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu, Öğretim Görevlisi
İstanbul Ticaret ve Galatasaray Üniversitesi 

 

  “Ben de eğitimciyim, grubun ilgisini sürekli yüksek tutmanın ne kadar zor olduğunu iyi bilirim..
Öncelikle belirtmeliyim ki 4 gün boyunca Demet ve Serpil bunu mükemmel bir şekilde başardılar..İlk günden son güne kadar bizler için son derece keyifli, eğlenceli ve sıcak bir öğrenme ortamı yarattılar..Bence bu eğitime sadece koçluğu bir kariyer olarak düşünenler değil, herkes katılmalı…Dolu dolu geçen 4 günün sonunda inanılmaz bir farkındalık yaşıyorsunuz..Özellikle personel sorumluluğu olan tüm yöneticilerin katılmasını kesinlikle tavsiye ederim.İyi ki bu eğitime katılmışım ama daha da önemlisi iyi ki NAVİTAS’ın eğitimine katılmışım..
Teşekkürler Demet, teşekkürler Serpil…..’’

Nalan Tarıoğlu
Proxima Eğitim ve Danışmanlık
Kurucu Ortak 


 “2000’li senelerin başından beri yurt dışında ve Türkiye’de farklı koçluk eğitimlerine katılmış, ve uzun seneler İnsan Kaynakları alanında çalışanlara, yöneticilere, üst yönetim ekibine ve organizasyonlardaki çeşitli takımlara performans koçluğu yapmış biri olarak Navitas “Gelişimsel Koçluk Eğitiminin” piyasadaki diğer sertifika eğitimlerinden en büyük farkının, koçluk alanında deneyimli, kurumsal tecrübesi olan, yetkin, meraklı; öğrenmeye ve gelişime açık ve aşık Navitas ekibi tarafından verilmesi. Programın teorik ve uygulama dengesi çok hassas planlanmış; içeriği, o kadar besleyici ve geliştirici ki, ilk günün teorik bilgisi sonrasında ilk defa koçluk kavramıyla tanışan ve asla “koçluk yapamayacağını düşünen” katılımcılar bile daha birinci modülün sonunda kendi gelişimlerine hayret ediyorlar. Koçluk konusunda daha deneyimli olan katılımcılar ise içeriğin ve uygulamaların zenginliği sayesinde öğrenmeye ve gelişmeye devam ediyor.”
 
Gülgün Tekindur 
Founding Partner
İK Çözüm 

 

"Hayatımda verdiğim en önemli ve doğru kararlardan biriydi Gelişimsel Keşif Koçluğu Sertifika Programı'na katılmak. Öncesinde aldığım radikal bir karar ile 19 yıldır çalıştığım iş yerinden ayrıldım. Yeni işimin başlamasına da belirli bir süre vardı ve bu süreyi kaliteli değerlendirme adına biraz kendime yatırım yapmak ve sonrasında yeni işimde buradan aldıklarımı kullanmak amacı ile üstüne, çok yakın bir arkadaşımın da tavsiyesi ile bu programa katıldım. Aslında amacım sadece ilk partı almaktı, fakat daha ilk günün hemen başında, Demet'i, asistanlarını ve programın içeriğini yaşadıkça, kendi kendime "mutlaka diğer partları da tamamlamalıyım" kararını almıştım çoktan. Bundan sonra zamanımı iyi yönetip ilk fırsatta bu dileğimi gerçekleştirmeyi planlıyorum. Bu program hayatımı daha kolaylaştırarak çok daha keyifli bir yaşamın kapısını araladı. Doğrusunu öğrenmek ve bol bol egzersiz yapmak için kesinlikle Navitas..."

Altuğ Çiloğlu,
Ön Büro Müdürü
Radisson Blu Hotel, Istanbul ŞişliGünümüzde artık koçluğun önemi  ve gereği herkes tarafından bilinen bir gerçek. Bu nedenle ben de hem işimde hem de özel hayatımda koçluk tekniklerini ve yaklaşımını kullanmak için  bir sertifika programına katılmak istedim. Koçluk deyince ilk aklıma gelen isim de daha önceden de tanıdığım ve bu konuda ne kadar yetkin olduğunu bildiğim Demet Uyar  ve Navitas  olduğu için, Navitas’ın açmış olduğu programa hiç tereddüt etmeden katılma kararı aldım. İlk bölümün sonunda da ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Demet Hn. ve asistanlarının rahat anlatımı, yapılan keyifli ve öğretici uygulamalarla 4 günün  nasıl geçtiğini anlamadım. İkinci ve üçüncü  bölümlerini  sabırsızlıkla beklediğim bu programı tüm İnsan Kaynakları profesyonellerine ve yöneticilere tavsiye ediyorum.
 
Yasemin Uygun
GEFCO
HR Manager 
  

biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by