eğitim
Koçluk Sertifika
Programları
Kurumsal Liderlik Koçluğu Sertifika Programı - Bölüm 2 (ICF CCE Onaylı)

YÜKSEK PERFORMANS İÇİN KOÇLUK (ICF CCE ONAYLI)

EĞİTİMİN AMACI
 
Program liderlere, çalışanları doğru yönlendirerek performanslarını artırmalarını ve gelişim planlarını destekleyerek kurumsal hedeflere ulaştırma Breguet Replica becerisinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. 
 
 
KAZANILACAK YETKİNLİKLER
 
 • Liderlik
 • İletişim ve ilişki kurma
 • Takım odaklılık replica watches
 • Sonuç odaklılık
 • Performans yönetimi
 
 
EĞİTİMİN FAYDALARI
 
 • Yöneticilerin liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Yöneticilerin kendi liderlik tarzlarını keşfederek durumsal liderlik esnekliği kazanmaları
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması 
 • Yönetici ve astları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi 
 • Yöneticilerin astlarını daha geniş açıdan tanıması ve değerlendirmesinin sağlanması
 • Çalışanların motivasyonunun artırılması Fendi Replica Bags
 • Çalışanların yetki ve sorumluluk bilinçlerinin artırılması
 
 
İÇERİK
 
 • Kişisel Liderlik 
 • Lider ve Yönetici Kavramları
 • Koç Gibi Lider Olmak
 • Liderlik Çemberi
 • Kişisel Liderlik Tarzların Dengelenmesi
 • 5. Seviye Liderliği 
 • Çalışanların Mevcut Durumlarını Anlamak:
             Ölü, Rahat, Panik ve Gelişim Bölgeleri
 • Olumlayıcı Sorgulama Metodolojisi
 • İdeal Benlik Uygulaması
 • Boyatzis Özyönelimli Öğrenme Modeli
 • Gelişimi Pekiştiren Geri Bildirim
 • Yüksek Performansın Önündeki Engeller
 • İçsel Yargıçla Başetmek
 • Kişileri Güçlendirmek

EĞİTİM YÖNTEMİ
Eğitimde konular bilgi transferi, envanter ve vaka çalışmaları, tartışma ve koçluk uygulamaları şeklinde aktarılmaktadır. 
 
HEDEF KİTLE 
Yöneticiler, İnsan Kaynakları sorumluları, kurumsal koçlar
 
SÜRE: 2 gün + 1 günlük grup koçluğu ile 
takip programı 
 
NOT: Bu eğitim ICF tarafından CCE akreditasyonu almıştır. Sertifikanızda uluslararası ICF onaylı 21 saatlik Continuing Coaching Education Unit (CCEU) verilmektedir.
 
biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by