eğitim
 Kurum içi eğitimler
Duygusal Zeka
Eğitimin amacı
Bu program çeşitli uygulamalarla katılımcıların duygusal zekalarını geliştirecek yöntemleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler  
 • İletişim ve ikna
 • Liderlik
 • Müşteri odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Esneklik
 • Takım çalışması
 • Sorumluluk bilinci
 • Karar verme


Eğitimin faydaları
 • Duyguların doğru yönetimi
 • Çalışanların kendisini doğru ifade etmesi
 • Çalışanların iletişim konusunda duyarlı hale gelmesi
 • Kişiler arasında empati yaratılması
 • Çalışanlarda kişisel farkındalık yaratılması
 • Kişisel ve takım performansının artması
 • Kurum içi işbirliğinin artması
 • Kurum içi çatışmaların azalması


İçerik
 • Duygusal Zeka Neden Önemlidir
 • Beynin Çalışma Şekli
 • Duygusal Zekanın 4 Temel Boyutu:
Özfarkındalık / Özyönetim
Sosyal Farkındalık / İlişkilerin Yönetimi
 • Özfarkındalığın 3 Boyutu
Duygusal Özfarkındalık
Özdeğerlendirme
Özgüven
 • Özyönetimin 6 Boyutu
Otokontrol
Şeffaflık
Uyum Sağlama
Başarma Güdüsü
İnisiyatif Alma
İyimserlik
 • Sosyal Farkındalığın 3 Boyutu
Empati
Örgütsel Farkındalık
Hizmet/Yardım
 • İlişkilerin Yönetiminin 6 Boyutu
Etkili Olma
Esin Kaynağı Olma
Başkalarını Geliştirme
Değişimi Hızlandırma
Çatışma Yönetimi
Takım Çalışması ve İşbirliği


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, film gösterimleri, rol oynama, uygulamalar ve grup çalışmaları ile aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Duygusal zekasını geliştirerek yaşamını ve ilişkilerini daha etkili idare etmek isteyen tüm bireyler

Süre: 2 Gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by