eğitim
 Kurum içi eğitimler
Eğitimcinin Eğitimi
Eğitimin amacı
Eğitmenlerinin ve görevine eğitmen olarak devam edecek çalışanların, sahip oldukları bilgileri ve uzmanlık alanını,  doğru,  etkin ve akılda kalıcı bir şekilde aktarabilmesini sağlamak.


Kazanılacak yetkinlikler
  • Eğitmen becerilerinin “Ne” olduğunun anlaşılmasını sağlamak.
  • Bu becerilerin   “Nasıl” kullanılması gerektiği konusunda ortak anlayış geliştirmek
  • “Yetişkin Eğitimlerinin”  verilme yöntemlerinin öğrenilmesine yardımcı olmak.


Eğitimin faydaları
  • Eğitmen olarak içerik hazırlama ve aktarışı gerçekleştirmede kolaylaştırıcı öneriler
  • Zor katılımcı ile baş edebilmek
  • Eğitimlerde ilgi-tutku-hareket uyandırmak


İçerik Eğitim Planlaması:Eğitim İhtiyaçlarını değerlendirme, eğitim sürecini planlama, yetişkin öğrenme prensiplerini kullanma, eğitim taslağı hazırlama, eğitim değerlendirmesi ve izleme programı oluşturma,
 
Eğitim Dizaynı:Bireylerin öğrenme stillerini anlama, eğitim için akış planı hazırlama, giriş, modüller, kapanış ve teorileri belli bir yapı içinde kullanabilme,
 
Eğitim Organizasyonu:Eğitim içinde kullanılacak olan aktiviteleri öğrenme, rol ve workshop çalışmaları hazırlayabilme, ajanda oluşturma, materyalleri ve ortamı hazırlama, ön görüşmelerin taslağını planlama,
 
Eğitimin Sunuşu: Pozitif öğrenme ortamı yaratma, katılım sağlama, ifade becerisini etkin kullanma, fasilitasyon ve soru sorma becerisini kazanma, sesin etkin kullanımını öğrenme ve geri bildirim verme.


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Konunun uzmanı eğitimci olmaya aday tüm çalışanlar.

Süre: 3 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by