eğitim
 Kurum içi eğitimler
Etkin İletişim ve Beden Dili
Eğitimin amacı
Program etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve etki yaratma
 • Esneklik
 • İkna etme
 • portwatch.co


Eğitimin faydaları
 • Çalışanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri
 • Kişisel farkındalığın artması
 • Mesajların etkin iletilmesi
 • İletişim kopukluklarının azaltılması
 • Çalışanların aynı dili konuşması
 • İç müşteri memnuniyetinin artırılması


İçerik
 • İletişim Modeli
 • İletişimi Engelleyen ve Kuvvetlendiren Unsurlar
 • İlişkilerde İlginin Önemi
 • Nasıl Algılıyor ve Nasıl Algılanıyoruz?
 • Açık İletişim ve Kendini İfade Etme
 • Beden Dilini Etkin Kullanma
 • Diğerlerinin Beden Dili Mesajlarını Okuma
 • Algıllama Kalıpları (görsel, işitsel, dokunsal iletişim)
 • Aktif Dinleme ve Empati
 • Farklı Davranış Tarzları: Saldırgan, Pasif ve Özgüvenli Davranış

 Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, konu aktarımı, uygulama, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
İletişim becerilerinin gelişimine önem veren tüm bireyler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by