eğitim
 Kurum içi eğitimler
Etkin Konuşma Teknikleri
Eğitimin amacı
Program, katılımcıların ikili ilişkilerde ve topluluk önünde istedikleri etkiyi bırakma, mesajlarını anlaşılır ve kalıcı biçimde aktarabilme, etkileyici, doğru ve güzel konuşma becerilerini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim Kurma
 • Etki Yaratma
 • İkna Etme
 • İlişki Kurma


Eğitimin faydaları
 • Düşüncenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
 • Dilin doğru bir biçimde kullanılması
 • Konuşurken sesin ve nefesin kontrol edilmesi
 • Tonlamanın etkin kullanılması
 • İletişimde heyecanın kontrol altına alınması
 • Toplum önünde konuşma becerisi kazanılması


İçerik

Etkili İfade Etme
 • Fonetik
 • Diksiyon
 • Artikülasyon
 • Vurgu ve tonlama
 • Ses ve Nefesin Doğru Kullanımı
 • Ses Tonunun Kontrolü
 • Akıcı Konuşma ve Telaffuz
 • Beden Dili ve Duygular
 • Konuşma Uygulamaları
 • Dikkati odaklama
 • Canlandırarak Anlatım
 • Uygulamalar

Topluluk Önünde Konuşma

 • Konuşmanın İçeriği
 • Konuşmanın Yapılandırılması
 • Görsel Araç Kullanımı
 • “Zor” Dinleyicilerle Başa Çıkma
 • Uygulama


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular alıştırmalar, teknik çalışmalar, bilgi aktarımı, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Sunumlar videoya alınacak ve bireysel geribildirim verilecektir.

Hedef kitle
Etkin konuşmayı hedefleyen herkes

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by