eğitim
 Kurum içi eğitimler
İlham Veren Sunumlar
Eğitimin amacı
Program, sunum yapan kişilere gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ikna edebilme
 • Planlama ve yapılandırma


Eğitimin faydaları
 • Toplum önünde konuşma becerisi kazanılması
 • Sahne becerilerinin kazanılması
 • Mesajın etkin iletilmesi
 • Beden dilinin etkin kullanılması
 • İzleyicilerde istenen etkinin bırakılması
 • Düşüncenin etkileyici bir şekilde ifade edilmesi
 • Dilin doğru bir biçimde kullanılması
 • Konuşurken sesin ve nefesin kontrol edilmesi
 • Tonlamanın etkin kullanılması
 • İletişimde heyecanın kontrol altına alınması


İçerik
 • Etkin Sunum Nedir?
 • Sunumun Öğeleri
 • Sunuşun Planlanması ve Ön Hazırlık
 • Dinleyici Analizi
 • Etkili Konuşma
 • Sunuşun Yapılması
 • Sunuşa Giriş
 • Görsel Araç Kullanımı
 • Soru ve Cevap Teknikleri
 • “Zor” Dinleyicilerle Başa Çıkma
 • Video Çekimli Sunumlar ve Değerlendirmeler


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. Bireysel sunumlar videoya kaydedilecek ve geribildirimler verilecektir.

Hedef kitle
Sunum yapan tüm çalışanlar, satış temsilcileri ve yöneticiler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by