eğitim
 Kurum içi eğitimler
Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi
Eğitimin amacı
Program birlikte çalışan kişilerin etkin iletişim kurmaları için öncelikle kendilerini tanımaları, nasıl algılandıklarını farketmeleri ve kendini etkin ifade etme, dinleme ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve etki yaratma
 • Sonuç odaklılık
 • Esneklik
 • Sürekli öğrenme


Eğitimin faydaları
 • Çalışanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri
 • Kişisel farkındalığın artması
 • Mesajların etkin iletilmesi
 • İletişim kopukluklarının azaltılması
 • Çalışanların aynı dili konuşması


İçerik
 • İlişkilerde İlginin Önemi
 • Nasıl Algılıyor ve Nasıl Algılanıyoruz?
 • Açık İletişim ve Kendini İfade Etme
 • Etkin Dinleme ve Empati
 • Kendimizi Nasıl Görüyoruz?
 • Açık, Kör, Gizli ve Bilinmeyen Alanlarımız
 • İlişki Kurma Tarzları
 • Ben Dili – Sen Dili
 • Davranış Stilleri
 • Kazan Kazan İlişkiler


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi paylaşımı, bireysel envanterler, rol oyunları, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
İletişim becerilerinin gelişimine önem veren tüm bireyler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by