eğitim
 Kurum içi eğitimler
Olumsuz Düşünce (Stres) Yönetimi
Eğitimin amacı
Program, hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline gelen stresi tanımayı ve  etkilerini azaltmayı  sağlayacak gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Esneklik
 • Duygusal zeka


Eğitimin faydaları
 • Stresi oluşturan faktörlerin ve etkilerinin farkına varılması
 • Stresin zararlı etkilerinden korunulması
 • Stresi engelleyen düşünce modellerinin kavranması 
 • Strese tepkinin kontrol edilmesi
 • Duygusal zeka temel faktörlerinin kavranması
 • Bireysel ve takım veriminin artırılması
 • Yaşam kalitesinin artırılması


İçerik
 • Stres Nedir?
 • Vücudumuzdaki Stres Sinyalleri
 • Stres Düzeyini Etkileyen Faktörler
 • İhtiyaç Analizi
 • Kişilik Analizi
 • Duygusal Zekanın Temel Faktörleri
 • Kişisel Farkındalık
 • Stres Karşısında Davranış Şekilleri
 • Stres ve Zaman Yönetimi
 • Stres ve Özgüvenli Yaklaşım
 • Stres ve Olumsuz Düşünce Kalıpları
 • Stres ve Yaşam Tarzı
 • Stresle Zihinsel Başa Çıkma Yöntemleri
 • Stresle Bedensel Başa Çıkma Yöntemleri


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular görsel yöntemlerle desteklenen bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Stres Yönetim Becerisini kazanmak isteyen tüm bireyler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by