eğitim
 Kurum içi eğitimler
Problem Çözme ve Karar Verme
Eğitimin amacı
Program, katılımcıların problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirecek teknikleri uygulamalı olarak paylaşmaktır. 


Kazanılacak yetkinlikler
 • Analitik düşünme
 • Sistem düşüncesi
 • Stratejik düşünme
 • Yaratıcı düşünme


Eğitimin faydaları
 • Etkin çözümlerin bulunması
 • Alıştığınız düşünce kalıplarının dışına çıkılması
 • Düşünce esnekliğinin kazanılması
 • Yeni çözümlerin yaratılması
 • Problemlere farklı çözüm modelleri ile yaklaşılması
 • Sistemli çözüm yöntemleri ile ortak problem çözme ve karar verme kültürünün oluşturulması


İçerik
 • Problem Nedir?
 • Problem Çözmek Nedir?
 • Problem Çözme Teknikleri
 • Veri Toplama
 • Akış Şemaları
 • Neden Sonuç İlişkisi
 • Pareto Analizi
 • Ayrıştırma
 • Karşılaştırmalı Çiftler Analizi
 • Fayda / Maliyet Analizi
 • Karar Nedir?
 • Karar Verme Teknikleri
 • Uygulama çalışmaları


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap ve uygulamalı grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Daha verimli çalışmayı isteyen tüm bireyler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by