eğitim
 Kurum içi eğitimler
Proje Yönetimi
Eğitimin amacı
Projeyi yönetecek ve projede yer alacak katılımcılara, etkin ve verimli proje yönetimi için gerekli olan temel becerilerin kazandırılması.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Analitik düşünme
 • Zaman Yönetimi
 • İkna
 • Takım çalışması
 • Etkin İletişim


Eğitimin faydaları
 • Proje kavramının net olarak anlaşılması
 • İzlenebilirlik konusunun öneminin pekişmesi
 • Farklı organizasyon yapılarının avantaj ve dezavantajlarını kontrol altında tutabilmek
 • Projelerin zamanında, belirlenen amaca ulaşarak ve bütçe sınırları içinde kalarak tamamlanmasını sağlamak
 • Projeleri etkin ve verimli yönetebilme
 • Zaman ve bütçe kısıtlarını optimum kullanabilme.


İçerik
 • Proje yönetimi nedir?
 •  Proje yönetimi temel noktaları (amaç, maliyet, zaman)
 •  Proje yöneticisinin özellikleri
 •  Proje yönetimi ve rutin iş arasındaki farklar
 •  Proje yönetim aşamaları
 •  Proje tanıtımı ve detay özellikler
 •  Proje ekibi kurulması
 •  Ön hazırlıklar
 •  Ara sunum ve onay
 •  Proje planlama, safhalandırma, bütçelendirme ve dosya oluşturma
 •  Proje izleme ve kontrol teknikleri
 •  Network, PERT ve CPM teknikleri
 • Toplantı sistemi
 •  Raporlama sistemi
 •  Proje tamamlanması ve sunumu
 •  Workshop


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. Pratik uygulama yapılacaktır.
Hedef kitle
Projelerde yer alan ve yöneten çalışanlar.

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by