eğitim
 Kurum içi eğitimler
Raporlama Teknikleri
Eğitimin amacı
Yönetimle ilişkilerde, farklı departmanlarla ilişkilerde ve yatay ilişkilerde  etkili raporlamanın en doğru yolu, güncel bilgiyi, dinleyici/ okuyucu odaklı ve  ikna edici bir şekilde vermekten geçer. Etkili raporlama tekniklerini kullanmak ilişkiyi yönetmede GÜVEN ve SADAKAT yaratmanın en önemli anahtarıdır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Planlama ve organizasyon
 • İnisiyatif ve karar verme
 • Sonuç odaklılık
 • Stratejik düşünme


Eğitimin faydaları
 • Mesajların etkin iletilmesi
 • Raporlamalarda yaşanan iletişim kazalarının önlenmesi
 • Net ve anlaşılır raporlar vasıtasıyla verim artışı
 • Bilginin doğru yönetilmesi


İçerik MODÜL 1: SÖZLÜ RAPORLAMA
 
Sözlü Raporlamayı Can Alıcı Hale Getirmek :
 • İş ilişkilerini güçlendirmede raporlamanın önemi
 • Mesajın açık – net ve anlaşılır verilebilmesinin stratejileri
 • Dinleyici Odaklı Rapor vermek
 • İki Yönlü İletişim Kurmak
 
Ayaküstü ve Telefonda Sözlü Raporlama
 • 30 saniye formüü
 • Sözel İfadelerde dikkat edilmesi gerekenler
 • (Ne  söylenecek? Neden söylenecek? Nasıl söylenecek)
 • Güvenli İfade Biçimleri:
 
Detaylı Sözlü Raporlama :
4A Formülü
 
MODÜL 2: YAZILI RAPORLAMA
 
Rapor Çeşitleri
 1. Durum / Olay Raporu
 2. Periodik Rapor
 3. Süreç Raporu
 4. Seyahat Raporu
 5. Toplantı Raporu
Raporlamanın Anatomisi
Düşünme Süreci
Kafaca Hazırlık
 • Amaç belirleme
 • Okuyucunun beklentisini belirlemek
 • Büyük Resmi Görebilmek
 • Kurum Kültürüne Uygun Bir Dil Seçmek
Taslak Hazırlığı
 • Bilgi Toplama
 • Araştırma
 • Outline Hazırlama
Yazma Süreci
Taslak
 • Açılış – Gövde – Kapanış
Gözden Geçirme
 • Taslağın tonunu ve yapısını gözden geçirme
 • Bağlantılar
 • Özet ve Tekrarları Kontrol
Asıl Raporu Oluşturma
 • Açık –Net İfadeler
 • Dilbilgisi Kontrolü
 • Numaralandırma, Başlık Kullanımı
Görsel Dizayn
 • Grafik, Beyaz alan ve Renk Kullanımı
 • Görsel Materyal kullanımı
 
 
 
 Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulamalar, grup
çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde
aktarılmaktadır. Uygulama kitapçığı ile örnek
yazışmalar hazırlanacaktır. Eğitimde farklı bakış açısını
yansıtan örneklere de yer verilecektir.

Hedef kitle
Tüm çalışanlar

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by