eğitim
 Kurum içi eğitimler
Sonuç Odaklı Zaman Yönetimi
Eğitimin amacı
Program, katılımcılarla zamanlarını etkin kullanmaları için gerekli yöntemleri paylaşmayı amaçlamaktadır. 


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Karar Verme
 • İnisiyatif kullanma
 • Risk alma
 • Sorumluluk bilinci


Eğitimin faydaları
 • Hedeflere Daha Etkin Ulaşılması
 • İşte Zamanın Verimli ve Etkin Kullanılması
 • İşlerin Önceliklendirilmesi
 • İşlerin Zamanında Bitirilmesi
 • Etkin Zaman Planlaması Yapılması
 • Farklı Sorumlulukların Aynı Anda üstlenilebilmesi
 • İş ve Sosyal Hayat Dengesinin Kurulması


İçerik
 • Yaşamı ve Zamanı Planlamanın Nedenleri
 • Zaman Yönetiminin Ana Prensipleri
 • Zamanı Kaybettiren Faktörler
 • Değişik Yaşam Rollerimiz ve Değerlerimiz
 • Zamanı Dengeli Kullanma
 • Yaşam Yönetimi
 • Önem ve Aciliyet - Önceliklerimiz
 • Etkili Hedef Kriterleri
 • Kişisel Organizasyon
 • Zaman Yönetim Araçlarını Etkili Kullanmak


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, bireysel uygulamalar, tartışma, zaman yönetim anketleri ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
İşinin ve hayatının kalitesini artırmak isteyen ve zamanla yarışan tüm bireyler

Süre: 1-2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by