eğitim
 Kurum içi eğitimler
Yenilikçilik ve Yaratıcı Düşünme
Eğitimin amacı
Program, yaratıcı düşünmenin, yaratıcı ekipler yaratmanın ve yaratıcı süreci yönetmenin tekniklerini ve uygulamalarını paylaşmayı amaçlamaktadır. 


Kazanılacak yetkinlikler
 • Yaratıcı düşünme
 • İnisiyatif kullanma
 • Risk alma
 • Sistem düşüncesi
 • Stratejik düşünme


Eğitimin faydaları
 • Alıştığınız düşünce kalıplarının dışına çıkılması
 • Rekabette farklılık yaratılması
 • Yeni bakış açılarının kazanılması
 • Kaynakların etkin kullanılması
 • Düşünce esnekliğinin kazanılması
 • Yeni çözümlerin yaratılması


İçerik
 • Yaratıcılık Nedir?
 • Bireylerde Yaratıcılığı Destekleyen / Engelleyen Unsurlar
 • İnovasyon – Yenilikçilik Nedir?
 • Kurumlarda İnovasyonu Teşvik Eden / Engelleyen Unsurlar
 • Kişisel Farkındalık Yaratmak
 • Bireysel Yaratıcılığı Geliştirme Yöntemleri
 • Sağ-Sol Beyin Denge Testi
 • Yaratıcılığı Geliştiren Teknikler
 • Varsayımları Tersine Çevirme
 • Özelliklerin Analizi
 • Önce parçala sonra birleştir
 • Geleceğin Meyvesi
 • Kelimelerle Yolculuk
 • Da Vinci Tekniği


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular tekniklerin uygulanması, bilgi paylaşımı, alıştırma, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır

Hedef kitle
Düşünce zenginliği kazanmak isteyen tüm bireyler, kurumlarda yaratıcı kültür geliştirmek isteyen kişiler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by