eğitim
 Kurum içi eğitimler
Doğru Kişiyi İşe Almak
Eğitimin amacı
Program, işe alım sürecinde mülakat yapacak kişilere gerekli bilgi, beceri ve yöntemlerin kazandırılmasını amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler

Eğitimin faydaları
 • Mülakatların etkin hale getirilmesi
 • Doğru soruların sorulması
 • Adaydan gerekli ve yeterli bilginin alınması
 • Adaya uygun mesajların verilmesi
 • Mesajların beden dili ile desteklenmesi
 • Doğru işe, doğru kişiyi alma


İçerik
 • Mülakat Kavramı
 • İşe Alımlarda Mülakat
 • Mülakat Yöntemleri
 • Mülakat Öncesi Hazırlık
 • Mülakat Teknikleri
Yetkinlik Bazlı Mülakat, Star Yöntemi, Etkili Soru Sorma, Dinleme, Not Alma, Beden Dilinin Kullanımı
 • Mülakatın Yürütülmesi
 • Mülakatın Sonlandırılması
 • Mülakatı Yapanın Dikkat Etmesi Gereken Altın Kurallar
 • Mülakat Sonrası Değerlendirme
 • Referans Araştırması ve İşe Alım
 • Mülakat Uygulamaları ve Değerlendirmeler


Eğitim yöntemi

Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
 


Hedef kitle
Mülakat yapan tüm bireyler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by