eğitim
 Kurum içi eğitimler
Yönetici Asistanlığı Becerileri
Eğitimin amacı
Program, sekreterlerin ve yönetici asistanlarının, yöneticilerinin ihtiyaç ve beklentilerini tam olarak kavramalarını, işlerini organize etmeleri ve yönetmelerini sağlayacak becerilerin kazandırılmasını amaçlamaktadır

Kazanılacak yetkinlikler
 • Proaktif olma
 • İlişki kurma
 • İnisiyatif kullanma ve karar verme
 • Takım odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Sonuç odaklılık


Eğitimin faydaları
 • Yönetici asistanlarının niteliklerinin, şirket ve yönetici için öneminin kavranması
 • Yönetici ile empati kurulması
 • Etkin iletişim becerilerinin geliştirilmesi
 • Telefonda iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılması
 • İtirazlarla başa çıkma tekniklerinin kavranması
 • Müşteri memnuniyetinin sağlanması
 • Kurumun istenen şekilde temsil edilmesi
 • Planlama ve organizasyonun sağlanması
 • Özmotivasyonun ve özgüvenin artırılması


İçerik
 • Yönetici asistanlığı mesleği nedir?
 • Hangi niteliklere sahip olmalılar?
 • Kişisel imaj
 • Beden dili
 • Sözel iletişim becerisi
 • İletişim becerileri
  • Sağlıklı iletişimi sağlayan faktörler
  • Etkin dinleme
  • Empatinin tanımı ve önemi
  • Soru sorma teknikleri
  • Yazışma kuralları
  • Telefonda iletişim
  • Telefonda iletişimin başarısını etkileyen faktörler
  • Telefonda itirazların karşılanması
  • İlişki yönetimi
  • Farklı yönetici tiplerine göre yaklaşım
  • Mahşerin 4 atlısı
  • Davranış  modelleri
  • Algılamanın 3 boyutu: Görsel, işitsel ve dokunsal
  • Zaman yönetimi araçları
  • Dosyalama
  • İç ve dış müşteri memnuniyetini sağlamak
 • Olumlu zihinsel düşünce ve stres yönetim


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi paylaşımı, tartışma
ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle


Süre: 2 Gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by