eğitim
 Kurum içi eğitimler
Etkili Satış Teknikleri
Eğitimin amacı
Program, müşterilerin farklı alışkanlık, ihtiyaç ve algılama tarzları hakkında katılımcıları bilinçlendirmekte ve bu farklılıklara uygun satış tekniklerini kazandırmaktadır. Ayrıca  katılımcıların satışlarını artırmaları ve uzun dönemli müşteri ilişkileri kurmaları için gerekli becerileri aktarmayı amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ikna etme
 • Müşteri odaklılık
 • Analitik düşünme
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon


Eğitimin faydaları
 • Satış hedeflerine etkin bir biçimde ulaşılması
 • Satış sürecinin etkin yönetilmesi
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması
 • Kurumun istenen şekilde temsil edilmesi
 • Uzun vadeli müşteri ilişkilerinin temin edilmesi


İçerik
 • Satıcıların Mevcut Durumunun Tespiti
 • Satışın Temel İlkeleri
 • Hazırlıktan Kapanışa İdeal Satış Süreci
 • Satış, Satıcı ve Potansiyel Müşteri Kavramları
 • Müşterilere Karşı Yaklaşım Geliştirme ve Bilgi Toplama
 • Temsil Sistemleri: Görsel, İşitsel ve Dokunsal Algılama
 • Satın Alma Nedenlerinin İrdelenmesi
 • Görüşme Yöntemleri
 • İtirazların Karşılanması
 • Satışı Bağlama Teknikleri
 • Rekabette Farklılık Yaratan Yaratıcı Satıcılık
 • Organizasyona Sadık Müşteri Yaratma Çabaları


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi paylaşımı, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Satış sürecinin içinde bulunan bütün çalışanlar

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by