eğitim
 Kurum içi eğitimler
Müzakere Teknikleri
Eğitimin amacı
Kurum içi ve 3. partilerle olan müzakerelerde; yöntem ve taktikleri öğrenmek, karşı tarafı tanımak, müzakere sırasında uzlaşmaya varabilmenin yöntemlerini tartışmak, müzakereler sırasında güvene dayalı ilişkiler oluşturmak eğitimin temel amacıdır.  .


Kazanılacak yetkinlikler
 • Empati
 • Etkin İletişim
 • İkna
 • Müzakere
 • Çatışma yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Müzakerelerin yapısını öğrenecek ve müzakere süreçlerine dair kendi bakış açılarının ve
     tutumlarının müzakere sonuçlarına etkisini fark edecekler;
 • Müzakerelerde başarılı bir sonuç için iyi bir hazırlığın önemini kavrayarak, kendi müzakere konu ve
     ortamlarına uygun hazırlığı yapabilmelerini sağlayacak yöntem ve becerileri kazanacaklar;
 • Müzakerede strateji ve taktiklerle ilgili bilgi edinecekler, bunları etkin bir şekilde
      kullanabilecekler ve karşı tarafın strateji ve taktiklerini karşılamakta etkinlik kazanacaklar;
 •  Müzakere süreçlerinin somut ve soyut boyutlarını, aşamalarını ve bu aşamalarda daha güçlü bir
       performans sergilemek için ihtiyaç duydukları becerileri geliştirecekler;
 • Çatışma esnasında ihtiyaç duyulan farklı tutumları, iletişim stillerini ve çözümsel yaklaşım
     alternatiflerini tespit ederek uygulayabilecekler;
 • Doğru sorularla, olası kilit engel ve faydalara odaklanıp, gerçek ihtiyaca özel çözüm geliştirebilecekler;
 • Taviz prensipleri, fayda ve çıkar maksimizasyonu konusunda bilinçleneceklerdir.


İçerik
 • Müzakere Nedir?
 Müzakerede ortaya çıkan problemlerin belirlenmesi
 • Müzakerede Taraflar:
 Tarafların genel özellikleri
 Farklı kişilik yapısına sahip kişilerin davranışlarının incelenmesi
 Farklı kişilik yapısına sahip kişilerin iletişim tarzlarının belirlenmesi
 İnsanları problemlerden ayrı tutabilme:
 Yaklaşımları belirlemek
 Algılama problemleri ile başa çıkmak
 Duygularla başa çıkma
 Doğru soru sorma becerisi geliştirmek
 Etkili iletişim geliştirmek
 Empati geliştirmek
 Dinlemeyi öğrenmek
 Beden dilini anlama ve kullanma becerisi geliştirmek
 Müzakerede yapılan genel hatalar
 • Müzakerede  4  Etkin Güç:
 Güç
 Bilgi
 Zamanlama
 Yaklaşımlar
 • Müzakere Aşamaları:
 Hazırlık
 Giriş
 Açılış
 Tartışma
 Teklif
 Pazarlık
 Kapanış
 • Aktiviteler 


Eğitim yöntemi
Eğitimin tümü ağırlıklı olarak katılımcıların aktivitelerine (role-playing) dayanan, video çekimlerinin yapılarak kendilerine gösterildiği, olumlu ve geliştirilmesi gereken yönlerinin vurgulandığı ve kişiye yönelik uygulamaların yapıldığı bir programdır.
 
Hedef kitle
Satın alma yöneticileri, çalışanları, müzakere süreçlerine katılan ya da bu süreçleri yöneten profesyoneller

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by