eğitim
 Kurum içi eğitimler
Vizyona Ulaştıran Değişim Yönetimi
Eğitimin amacı
Program, kurumlarda değişimi başlatmak ve bu süreci yönetmek konusunda gerekli metodolojiyi aktarmayı amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • Liderlik
 • İletişim ve ikna
 • Stratejik düşünme
 • Planlama ve organizasyon
 • Sonuç Odaklılık
 • Takımlarda yön birliği sağlama
 • Sistem düşüncesi


Eğitimin faydaları
 • Kurum kültürünün kurum hedefleriyle uyum sağlaması
 • Şirketin rekabet avantajlarını kullanabilmesi
 • Yenilikçi ve proaktif uygulamalar yapılması
 • Kuruma özel değişim stratejilerinin oluşturulması
 • Çalışanların değişim sürecine uyumlandırılması
 • Değişim liderlerinin yetiştirilmesi


İçerik
 • Değişimi Yönetmek Anketi
 • Değişimin Dört Evrensel Gerçeği
 • Değişimin İnsan Boyutu
 • Enerji ve Tutum Modeline Göre Değerlendirme
 • Değişim Ortamı: Kurumsal Yönbirliği Modeli
 • Bir Sistem Olarak Kuruluşunuz: Dokuz Kutu Modeli
 • Değişimi Planlama Rehberi
 • Kuruluşunuzu Doğru Anlamak
 • Değişim Modellerinin İncelenmesi: Katılımcı ve Bildirilen Modeller
 • Katılımcı Değişim: Aşamaları ve Süreci
 • Bildirilen Değişim: Aşamaları ve Süreci
 • Küçük Çaplı ve Geniş Çaplı Değişim
 • Sürekli Değişim
 • Değişimi Uygulama: Kotter – Etkili Değişimin Yedi Adımı
 • Değişim Engelleriyle Başetme: Bloklar, Engeller, Hayaller
 • Liderlik ve Kurumsal Değişim: Fonksiyonel Liderlik Modeli
 • Kurumsal Değişim Kontrol Listesi
 • Değişim Hareketinin Değerlendirilmesi
 • Vaka Çalışmaları ve Örnek Değişim Uygulamaları
 • Bir Yaşam Şekli Olarak Değişim


Eğitim yöntemi
Konular bilgi transferi, anket, tartışma, vaka çalışmaları ve grup çalışmaları şeklinde aktarılacaktır.

Hedef kitle
Tüm üst ve orta düzey yöneticiler, stratejik planlama birim yöneticileri, insan kaynakları yöneticileri

Süre: 2 Gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by