eğitim
 Kurum içi eğitimler
Ortak Akıl Arama Konferansı
Eğitimin amacı

Arama Konferansı kurumların ve işletmelerin geçmiş deneyimlerine bakarak geleceğini şekillendirme çalışmasıdır. Bu programda kuruluşun ortak aklını hareket geçirecek yoğun bir planlama ve hızlı uygulama yapılması hedeflenmektedir.
 Kazanılacak yetkinlikler
 • Stratejik düşünme
 • Sistem Düşüncesi
 • Kalite odaklılık
 • Müşteri odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Yenilikçilik ve yaratıcı düşünme
   


Eğitimin faydaları
 •        Kurumsallaşmanın hızlandırılması
 •        Kurum içinde ve çevrede yaşanan hızlı değişimin yönetilmesi
 •        Kurumun yükselen hedeflerine dönük stratejilerin geliştirilmesi
 •        Takımlar arası ilişkilerin ve yardımlaşmanın artırılması
 •        Tüm çalışanların sorumluluk bilinciyle proaktif yaklaşım geliştirmelerini teşvik edilmesi
 •        Çalışanların fikirlerinden faydalanarak kuruluşun vizyon ve stratejilerini oluşturup, paylaşmalarının ve harekete geçirmelerinin sağlanması
   


İçerik
 • Geçmiş Değerlendirmesi
 • Vizyon ve Misyon Oluşturma
 • Kurumsal Değerlerin Oluşturulması
 • Marka Değerlerinin Belirlenmesi
 • Çevre Analizi – PEST
 • Pazarı Etkileyen Eğilimler
 • Rakip Analizi
 • SWOT Analizi
 • Strateji Oluşturma

İçerik kurumun elde etmek istediği sonuca göre belirlenmektedir. Yukarıdaki başlıklar genel içeriğe aittir.
 Eğitim yöntemi

Katılımcılara analiz ve planlama yöntemleri aktarılmakta ve grup çalışmaları yapılmaktadır.
 


Hedef kitle
Gelişim arayan kuruluşların yetkilileri ve farklı birimleri temsil etmek üzere seçilmiş çalışanlar. Kurumun hedefine göre çalıştaya müşteriler ve tedarikçiler de katılabilmektedir.

Süre: 2-2.5 gün (Program saatleri uzayabildiği için şehi


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by