eğitim
 Kurum içi eğitimler
Stratejik Düşünme
Eğitimin amacı
Rekabetin sürekli olarak arttığı dünyamızda tüm çalışanların sorumluluk bilinci ile kurumun hedeflerine katkıda bulunmaları gerekmektedir. Bu program çeşitli uygulamalarla katılımcıların kurumun mevcut durumunu analiz etmelerini ve geleceğini birlikte planlamalarını hedeflemektedir.


Kazanılacak yetkinlikler
 • Stratejik düşünme
 • Kalite odaklılık
 • Müşteri odaklılık
 • Yenilikçilik ve yaratıcı düşünme


Eğitimin faydaları
 • Stratejik hedeflerin konulması
 • Rakip analizinin yapılması
 • Ortak aklın harekete geçirilmesi
 • Uzun vadeli yaklaşımın kazanılması
 • Pro-aktif düşünme sisteminin yerleşmesi
 • Takımlar arası dayanışmanın artırılması


İçerik
 • Stratejik Planlama Nedir
 • Vizyon ve Misyona Dayanan Stratejinin Oluşturulması
 • Reaktif ve Pro-aktif Yaklaşımlar
 • Çevre Analizi – PEST
 • Rakip Analizi
 • SWOT Analizi
 • Strateji Oluşturma ve Eylem Planları


Eğitim yöntemi
Eğitimde analiz ve planlama yöntemleri aktarılmakta ve grup çalışmaları yapılmaktadır.

Hedef kitle
Bölüm yöneticileri, takım liderleri ve üst düzey yöneticiler

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by