eğitim
 Kurum içi eğitimler
Süreç Yönetimi
Eğitimin amacı
Kuruluş içindeki süreçlerin tanımlanması, kritik süreçlerin belirlenmesi ve sistematik yaklaşımla süreçlerin iyileştirilmesi için gereken yöntem ve tekniklerin anlatılması.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Süreçlerin etkin ve verimli yönetimi
 • Sistematik yaklaşım
 • Analitik düşünme
 • Vizyonerlik
 • Hedef ve süreç yönetimi
 • Rapor hazırlama
 • Proje yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Geleceğin de kurumu olabilmek, iş süreçlerini sağlıklı yönetebilmek için gerekli olan alt yapının sağlanması.
 • Departmanlar arası iş fonksiyonlarına yönelik farkındalığın artması
 • İşlerin zamanında yetişmesi
 • Tüme varım kavramının anlaşılması


İçerik
 • Süreç kavramı
 • Süreçlerin belirlenmesi ve tanımlanması
 • Süreç akış şemalarının oluşturulması
 • Süreç performans göstergeleri ve süreç hedeflerinin belirlenmesi
 • Süreçlerin kademelendirilmesi
 • Süreç iyileştirme ihtiyacının belirlenmesi
 • Süreç iyileştirme ekiplerinin oluşturulması
 • Süreç iyileştirme yöntemleri


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Süreçlerde yer alan ve yöneten çalışanlar.

Süre: 1 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by