eğitim
 Kurum içi eğitimler
Kazanan Takımlara Dönüşmek - Indoor
Eğitimin amacı
Program, farklı özelliklerdeki kişilerden oluşan etkin takımlar kurma ve geliştirme yöntemlerini aktarmayı amaçlamaktadır.Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Takım odaklılık
 • Sistem düşüncesi
 • İnisiyatif ve karar verme
 • Sonuç odaklılık


Eğitimin faydaları
 • Üstün performanslı takımların oluşturulması
 • Takımların verimliliklerinin artırılması
 • Takımların hedeflerine etkin ulaşması
 • Takım içi sorumlulukların etkin paylaştırılması
 • Takım içi kişisel çatışmaların engellenmesi
 • Takımların ve şirket hedeflerinin uyumlandırılması


İçerik
 • Takım ve Grup Kavramları
 • Takım İçindeki Rollerin Tanımlanması
 • Takımların Geçirdiği Evreler ve Karşılaşılan Engeller
 • Üstün Performanslı Takım Özellikleri
 • Takım İçinde Etkili İletişim,  Uyum ve Ahenk Sağlama
 • Güven Ortamı ve Açıklığın Önemi
 • Takım Liderliği
 • Takımda Bireysel Roller ve Sorumluluk Bilinci Geliştirme
 • Ortak Amaç ve Değerlerin Oluşturulması
 • Takımı Hedefe Yönlendirme - Hizalanma
 • Takımda Üretim ve İlişki Dengesi
 • Ekip Ruhu ve Sinerji Yaratma
 • Takım İçi Tarzlar ve Yaşanan Çıkmazlar
 • Karar Alma ve Problem Çözme Süreci
 • Ustalıklı Tartışma
 • Takım Üyelerini Güçlendirme
 • Paylaşılan Liderlik ve Sürekli Gelişim


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, anket, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Takımda yer alan tüm bireyler ve takım liderleri

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by