eğitim
 Kurum içi eğitimler
Sürdürülebilir Başarıda Liderlik Faktörü
Eğitimin amacı
Program liderlere, çalışanları doğru yönlendirerek ve gelişim
planlarını destekleyerek kurumsal hedeflere ulaşma becerisinin
kazandırılmasını amaçlamaktadır.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Liderlik
 • İletişim ve ilişki kurma
 • Stratejik düşünme
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Performans yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Yöneticilerin liderlik yetkinliklerinin geliştirilmesi
 • Mevcut vizyon ve misyonun çalışanlar tarafından benimsenmesi
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması
 • Yönetici ve astları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi
 • Yöneticilerin duygusal zekalarının geliştirilmesi
 • Çalışanların motivasyonunun artırılması
 • Çalışanların yetki ve sorumluluk bilinçlerinin artırılması


İçerik
 • Lider ve Yönetici Kavramları
 • Liderlikte Duygusal Zeka
 • Uyum Sağlama ve Örnek Olma - Güven Yaratma
 • Vizyona Bağlılık Yaratma – Yön Birliği
  • Bireysel İnanç ve Değerleri Kuruluş Misyonu İle Uyumlandırma
   • Grid Modeli
   • 6 Liderlik Tarzı
   • Durumsal Liderlik Modeli
 • 5. Seviye Liderliği
 • Etkin Liderlik - Motivasyon İlişkisi
 • Bireylerin Farklı Motivasyon Kaynaklarını Belirleme
 • Temel Koçluk Becerileri
 • Takım Liderliği
 • Kişileri Güçlendirme
 • Yetki Devri ve Performans Değerlendirmesi
 • Doğru Geribildirimin Önemi
 • Gelişim Stratejileri


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, uygulamalar, kişilik profilleri ve analizleri, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Tüm yöneticiler ve yönetici adayları için

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by