eğitim
 Kurum içi eğitimler
Etkin Performans Görüşmeleri ve Geri Bildirim
Eğitimin amacı
Program, yöneticilerin astlarının performansını kurumsal hedefler doğrultusunda yönetebilme becerisini kazandırmayı amaçlamaktadır.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Performans yönetimi
 • İletişim ve ilişki geliştirme
 • Sonuç odaklılık
 • İnsan kaynakları odaklılık
 • Planlama ve organizasyon  


Eğitimin faydaları
 • Bireysel hedeflerle kurumun hedeflerinin bütünleştirilmesi
 • Çalışanlara hedeflerin doğru verilmesi ve eylem planlarının yapılması
 • Performans görüşmesinde kişisel özelliklere uygun olarak kullanılacak dilin öğrenilmesi
 • Performansın doğru ölçümlenmesi
 • Yöneticilere geri bildirimde pratik bir yöntem kazandırılması 


İçerik
 • Performans görüşmesine 3 açıdan bakış
 • Çalışanların geri bildirim ihtiyacı
 • Çalışanların mevcut durum analizi
 • Jo-Hary Penceresi ve kurum kültürüne etkisi
 • Performans Görüşmesine hazırlık
 • Sıkça yapılan hatalar
 • Algılama seviyeleri
 • Hedef belirleme kriterleri
 • Hedefe giden yolda eylem planının yapılması
 • Performans izleme soruları
 • Geri bildirim ve çeşitleri
 • Geri bildirimde 4 N 1 K
 • ODE yöntemi
 • Geri bildirimde koçluk
 • Değerlendirme kalıbı
 • Motivasyon kalıbı
 • Dürtü kalıbı
 • Organizasyon kalıbı
 • Yargılayan ve Öğrenen Zihniyet
 • Değişim Modeli 


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, tartışma, soru cevap, grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Üst ve orta kademe yöneticiler, insan kaynakları yöneticileri ve uzmanları

Süre: 2 gün + 1 gün grup koçluğu ile


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by