eğitim
 Kurum içi eğitimler
Rekabette Öne Çıkmak için Satış Koçluğu
Eğitimin amacı
Programa katılacak yöneticilerin satış ekiplerinin performanslarını arttırmak amacıyla koçluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ilişki kurma
 • İkna etme
 • Liderlik
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Performans yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Satış hedeflerinin etkin olarak tutturulması
 • Çalışanların problemlere değil, çözümlere odaklanması
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
 • Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve  uyumlu ilişkiler kurmaları
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Çalışanların yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesi


İçerik
 • Koçluk ve Mentorluk Nedir ve Ne Kazandırır
 • Koçluk İlkeleri
 • Satışçıların Mevcut Durum Analizi
   Ölü, Rahat, Panik ve Gelişim Bölgeleri
 • Yetkinlik Değerlendirmesi
 • Koçluk Becerileri
 • Derin Dinlemek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Ricada Bulunmak
 • Sorumluluk Yaratmak
 • Cesaretlendirmek
 • Sınırları Zorlamak
 • Odakta Tutmak
 • Geribildirim Vermek
 • Satış Sürecinde Koçluğun Yeri
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planı Hazırlama
 • İzleme ve Geliştirme


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve koçluk çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Satış yöneticileri

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by