eğitim
 Kurum içi eğitimler
Fark Yaratan Takımlar için Koçluk
Eğitimin amacı
Koçluk takımınızın bütünsel olarak gelişimini ve takım içindeki bireylerin ilişkilerini etkin yönetmenizi sağlayacak bir liderlik becerisidir. Programa katılacak yöneticilerin takım dinamiklerini yönetmelerini sağlayacak koçluk tekniklerini kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ilişki kurma
 • Liderlik
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Sistem düşüncesi


Eğitimin faydaları
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
 • Üstün performanslı takımların oluşturulması
 • Takımların verimliliklerinin artırılması
 • Takımların hedeflerine etkin ulaşması
 • Takım içi kişisel çatışmaların engellenmesi
 • Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
 • Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve  uyumlu ilişkiler kurmaları


İçerik
 • Koçluk Nedir
 • Koçluk İlkeleri
 • Takım Koçluğu Becerileri
 • Etkin Dinlemek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Ricada Bulunmak
 • Sorumluluk Yaratmak
 • Cesaretlendirmek
 • Sınırları Zorlamak
 • Odakta Tutmak
 • Atmosferi Algılamak
 • Tarafsız Yönetmek
 • Özyönetim
 • Koçluk Süreci
 • Takım Anlaşması Yapmak
 • 3. Konum Tekniği
 • Takım Değerlerini Uyumlandırmak
 • Çatışmalarda Yönbirliği Sağlamak
 • Perspektifleri Genişletmek
 • Takımı Sürekli Geliştirmek


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve koçluk çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Yöneticiler ve İnsan Kaynakları sorumluları

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by