eğitim
 Kurum içi eğitimler
Yönetim Becerileri
Eğitimin amacı
Program, yöneticilere ve yönetici adaylarına yönetim alanındaki temel becerileri kazandırmayı amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ilişki kurma
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Performans yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması
 • Yöneticinin farklı iletişim tarzlarını kullanabilmesi
 • Yönetici ve çalışan arasında iletişimin kuvvetlendirilmesi
 • Şirket kaynaklarının daha etkin kullanılması
 • Yöneticilerin çalışanları motivasyon kaynaklarına uygun olarak yönlendirmesi


İçerik
 • Liderlik ve Yöneticilik Kavramları
 • Empatik İletişim
 • Etkin Hedef Belirleme
 • Planlama ve Organize Etme
 • Motivasyon
 • Performans Yönetimi
 • Geribildirim Verme
 • Yetki Devri
 • Ekip Çalışması ve Sinerji Yaratma


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Tüm yöneticiler ve yönetici adayları

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by