eğitim
 Kurum içi eğitimler
Yöneticiler İçin NLP
Eğitimin amacı
Program, yöneticilerin ekip üyelerinin performanslarını geliştirmek amacıyla “rehberlik” yapabilmelerini sağlayacak NLP yöntemlerini paylaşmayı amaçlamaktadır.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ilişki kurma
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon


Eğitimin faydaları
 • Yöneticilerin ‘akıllı’ hedefler koyabilmesi
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması
 • Yöneticinin farklı iletişim tarzlarını kullanabilmesi
 • Yöneticilerin bakış açılarının genişlemesi
 • Yönetici ve çalışan arasında iletişim kopukluğunun giderilmesi
 • Takım içindeki problemlerin hızla çözümlenmesi


İçerik
 • Sonuç Odaklılık – Sorunların Çözümüne Rehberlik Yapma
 • Etkin Hedef Belirleme – İstediğimiz Sonuçlar
 • İletişimde Uyum Sağlama ve Örnek Olma
 • Temsil Sistemleri – Görsel, İşitsel ve Dokunsal İletişim
 • Duyguların Yönetimi
 • Empatik İletişim
 • Algısal Konumlar - Olaylara Üç Boyutlu Bakabilme
 • Düşünme Düzeyleri (Çevre, Davranış, Beceri, İnanç ve Değerler, Kimlik, Maneviyat)
 • Meta Programlar – Bilişsel Süzgeçler
 • Geribildirim Verme
 • Gelişim Stratejileri


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Tüm Yöneticiler, Yönetici Adayları ve İnsan Kaynakları Uzmanları

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by