eğitim
 Kurum içi eğitimler
Yönetimde Koçluk ve Mentorluk
Eğitimin amacı
Koçluk ve mentorluk, hızla artan rekabet ortamında çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek için kullanabileceğiniz liderlik becerilerinin önemli bir parçasıdır. Programa katılacak yöneticilerin koçluk ve mentorluk yöntemlerini dengeli ve sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.


Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ilişki kurma
 • İkna etme
 • Liderlik
 • Takım odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Planlama ve organizasyon
 • Performans yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Çalışanların problemlere değil, çözümlere odaklanması
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması
 • Çalışanların kendi işlerinin lideri haline gelmeleri
 • Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Kurumun kendi liderlerini yetiştirme kültürünün oluşması
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
 • Yöneticilerin çalışanlarla güven ilişkisinin yerleşmesi ve  uyumlu ilişkiler kurmaları
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Çalışanların yeni sorumluluklar almaya teşvik edilmesi
 • Çalışanların yetkinliklerinin artırılması
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması


İçerik
 • Koçluk ve Mentorluk Nedir ve Ne Kazandırır
 • Araştırma Sonuçları
 • Koçluk İlkeleri
 • Durumsal Koçluk Modeli
 • Koçluk Süreci
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planı Hazırlama
 • İzleme ve Geliştirme
 • Temel Koçluk Becerileri
 • Derin Dinlemek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Sorumluluk Yaratmak
 • Cesaretlendirmek
 • Geribildirim Vermek
 • Özyönetim


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve koçluk çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.

Hedef kitle
Yöneticiler ve İnsan Kaynakları sorumluları

Süre: 2 gün + 1 gün grup koçluğu ile takip programı


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by