eğitim
 Kurum içi eğitimler
Başarılı Liderlik için Duygusal Zeka
Eğitimin amacı
Bu program katılımcıların duygusal zekanın 18 boyutundaki bireysel yetkinliklerine dair farkındalıklarını artırmayı ve bu alanda gelişmelerini sağlayacak pratik yöntemleri öğrenmelerini amaçlamaktadır.

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ikna
 • Liderlik
 • Çözüm odaklılık
 • Sonuç odaklılık
 • Esneklik
 • Takım çalışması
 • Sorumluluk bilinci
 • Karar verme


Eğitimin faydaları
 • Kişilerin güçlü yönleri ve gelişim alanlarıyla ilgili farkındalıklarının artması
 • Kişisel ve takım performansının yükselmesi
 • Kurum içi işbirliğinin artması
 • Duyguların doğru yönetimi
 • Liderlerin  kendilerini doğru ifade etmeleri 
 • Liderlerin iletişim ve empati konusunda duyarlı hale gelmeleri
 • Yaşam kalitesinin artırılması 


İçerik
 • Duygusal Zeka Neden Önemlidir
 • Beynin Çalışma Şekli
 • EQ Araştırmaları
 • Duygusal Zekanın 4 Temel Boyutu
Özfarkındalık 
Özyönetim 
Sosyal Farkındalık 
İlişkilerin Yönetimi
 • Alt Boyutlar ve Uygulamalar 
 • Özfarkındalığın 3 Boyutu
Duygusal Özfarkındalık 
   Müzikle Duyguları Tanıma Uygulaması
Özdeğerlendirme
   Bireysel EQ SWOT Analizi
Özgüven
   Düşünce Kalıpları Analizi ve İçsel Sabotajcıyla Başa Çıkma Yöntemi
 • Özyönetimin 6 Boyutu 
Otokontrol
   Çapa Yöntemi (NLP) İle Duyguların Denetimi
Şeffaflık
   Beden-Zihin Bütünlüğü Uygulamaları
Uyum Sağlama
   Stresle Başa Çıkmanın Temel Araçları
Başarma Güdüsü
      Başarı Hayalini İmgeleyerek Hedef Belirleme ve İç Motivasyon
İnisiyatif Alma
      Proaktif Karar Alma Stratejileri 
İyimserlik
      “Öğrenilmiş İyimserlik” Boyutları ve “Mutluluk Defteri” Uygulaması
 • Sosyal Farkındalığın 3 Boyutu
Empati
   Empatik Dinleme Rol Oyunu
Örgütsel Farkındalık
   Değer Kartları Analizi
Hizmet/Yardım
   Bireysel Hizmet Sunumu
İlişkilerin Yönetiminin 6 Boyutu
Etkili Olma
   Etkin İfade Becerisi ve Güçlü Soru Sorma Tekniği
Esin Kaynağı Olma
   Metafor Belirleme
Başkalarını Geliştirme
   NLP Modelleme Tekniği İle Birbirimizden Öğrenme
Değişimi Hızlandırma
   Değişim Adımları ve Vaka Analizi
Çatışma Yönetimi
   Çatışma Envanteriyle Bireysel Çatışma Tarzının Farkedilmesi
Takım Çalışması ve İşbirliği
   Kazandıkça Kazanma Oyunu
 


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular rol oynama, bilgi transferi, testler ile kişisel analizler, bireysel vegrup çalışmaları, egzersizler, film izletilmesi şeklinde aktarılmaktadır. Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan EQ envanteri ile değişim ölçümlenmektedir.
  
 

Hedef kitle


Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by