eğitim
 Kurum içi eğitimler
Kurumdaşlık
Eğitimin amacı
Program, çalışanların, kurum kültürüne olumlu yönde katkıda bulunmalarını sağlayacak bakış açısını kazanmaları için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmaktadır. Bu zihniyeti kazanan bireyler biz bilinciyle yüksek kalitede hizmet sunacaklardır. 

Kazanılacak yetkinlikler

Eğitimin faydaları
 • Bireysel ve takım veriminin artırılması
 • Kurumun hedeflerine ve kurumda diğer çalışanlara karşı bağlılık artışı
 • Kişisel sorumluluk almada bilinçlenme
 • Kurum içinde katılımcılığın artmasıyla bireysel ve kurumsal hedeflere ulaşılması
 • Biz bilinciyle kurumsal sadakatin ve motivasyonun artması
 


İçerik
 • Sorumluluk Bilinci ve Kişisel Farkındalık 
 • Reaktif ve Proaktif Yaklaşım
 • Etkin İletişim
 • İlgi ve Etki Alanlarımız
 • Biz Bilinci
 • Olumlu Sonuç İçin 3D Formülü
 • Davranış Stilleri ve Özgüven
 • Kurumsal Hedeflere Bağlılık
 • Kurumsal Değerlerin Yaşatılması
 • Hizmet Kalitesi
 • Ekip Ruhu
 • İş Hayatında Verimli Çalışma Prensipleri


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, bireysel envanterler, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Tüm çalışanlar

Süre: 1-2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by