eğitim
 Kurum içi eğitimler
Liderlik ve Yönetim Akademisi
Eğitimin amacı

Program boyunca katılımcıların yöneticilik ve liderlik becerilerini ve performanslarını geliştirmeleri amaçlanır. İşi yönetirken ve ekiple olan iletişimlerinde  koçluk ve mentorluk şapkalarını nasıl kullanacakları ve takım çalışmasını nasıl güçlendirecekleri konusunda yetkinlikleri artırılır.
Bu çalışma, firmaların etkili lider ve yöneticileri yetiştirmeleri için hazırlanmış kapsamlı ve uzun süreli bir programdır. Eğitimler Kendini Yönetmek, İşini Yönetmek ve Ekibini Yönetmek şeklinde üç ana kategoriye dağılmaktadır. 

Kazanılacak yetkinlikler
 •  Liderlik
 •  İletişim ve ilişki kurma
 •  Performansı yönetme
 •  Başkalarını geliştirme ve  koçluk
 •  Sonuç odaklılık
 •  İşbirliği oluşturma
 •  Stratejik düşünme
 •  Analiz yapma ve karar verme
 •  Yenilikçilik ve değişimi yönetme
 •  Müşteri odaklılık
 •  Sürekli gelişim 


Eğitimin faydaları
Katılımcıların liderlik ve yönetim alanında gerekli yetkinlikleri edinerek kazanılan alışkanlıklarla kurum ve kişisel performansın artırılması hedeflenmektedir. 

İçerik
Eğitim başlıkları:
1. Kişisel Liderlik
2. Duygusal Zeka
3. Yenilikçilik ve Yaratıcılık
4. Zaman ve Toplantı Yönetimi
5. Sunum Teknikleri
6. Kurumsal E-Posta Yazma Teknikleri
7. Finans Dışı Yöneticileri İçin Finans
8. Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri
9. Yönetimde Koçluk ve Mentorluk
10. Etkili Liderlik ve Yönetim
11. Stratejik Düşünme ve Değişim Yönetimi
12. Y Jenerasyonunu Yönetmek
• İki ayda bir kez katılımcılarla grup koçluğu formatında takip toplantıları
• Bireysel koçluk
• İki ayda bir kez İK ve yönetimle takip toplantısı
• Eğitim sonrası bireysel gelişim planlarının takibi
• Bitirme projesi 

Eğitim yöntemi

Proje bir seneye yayılmış ve birbirini takip eden  eğitimlerden oluşmaktadır. Eğitimdeki uygulamalar grup koçluğu, bireysel koçluk ve proje çalışmalarıyla  pekiştirilmektedir.

NOT: Eğitim başlıkları firmanın ihtiyacına göre her zaman farklılaştırılabilir. Daha fazla bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz. 
Hedef kitle
Yöneticiler, yönetici adayları ve yetenek havuzunda bulunanlar

Süre: 1 yıl


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by