eğitim
 Kurum içi eğitimler
İş Hayatında Akışta Kalmak
Eğitimin amacı
Psikolog Csikzentmihalyi’nin “ Akış” teorisini iş hayatında uygulamalarını öğrenmek, organizasyonlarda akış nasıl sağlanır, genel yaşam kalitemiz ve mutluluğumuza nasıl yansır bunları keşfedeceğimiz bir program 

Kazanılacak yetkinlikler
 • İşte vizyonumuzu büyütmek
 • Organizasyonel motivasyonu uygulama konusunda yollar öğrenmek
 • İş ortamında optimal bir atmosfer yaratarak iş verimliliği nasıl artarı keşfetmek
 • Akış uygulamalarını çeşitli alanlarda deneyimlemek 


Eğitimin faydaları
 • “Akış” prensiplerini öğrenerek stresin azalıp işten alınan keyfin artacağı bir iş ortamı modeli yaratmak
 • İşte ve özel yaşamda  daha mutlu olmayı “flow” la nasıl sağlarızı görmek
 • İşe, organizasyonlara bakış açısını anlam yaratmak üzerine yoğunlaştırmak
 • Özellikle yönetici konumdakilerin vizyonundaki değişimin tüm organizasyon üzerindeki dönüştürücü etkisini anlamak, bu konuda stratejiler öğrenmek ve uygulamak
 

İçerik
 • Akış/ Flow nedir? Oluşması için gerekli  koşullar
 • Flow eylemleri ve optimal deneyim örnekleri
 • Kendini tanıma ve kişisel değerleri bilmenin akışta kalmaya etkisi
 • Flow ve kurumsal büyüme
 • İşin ruhu ve vizyon
 • Organizasyonlarda “flow” modelini kurmak
 • Anlamlı  bir iş ve özel  yaşam yaratmak 


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. 

Hedef kitle
Bir organizasyonda çalışan çeşitli yöneticilik konumlarında olan kişiler

Süre: 3,5 saat


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by