eğitim
 Kurum içi eğitimler
E-Posta Yazma Teknikleri
Eğitimin amacı
Güncel bilgiyi, dinleyici/ okuyucu odaklı  ve ikna edici bir şekilde vermek,  ilişkiyi yönetmede güven ve sadakat yaratmak,  yazı dilini etkin kullanarak kurumda iletişimi güçlendirmek. 

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Planlama ve organizasyon
 • İnisiyatif ve karar verme
 • Sonuç odaklılık
 • Stratejik düşünme  


Eğitimin faydaları
 • Mesajların etkin iletilmesi
 • Yazılı iletişimde yaşanan iletişim kazalarının önlenmesi
 • Net ve anlaşılır raporlar vasıtasıyla verim artışı
 • Bilginin doğru yönetilmesi 


İçerik

Düşünme Süreci

Kafaca Hazırlık

 • Amaç belirleme
 • Okuyucunun beklentisini belirlemek
 • Büyük Resmi Görebilmek
 • Kurum Kültürüne Uygun Bir Dil Seçmek

Taslak Hazırlığı
 

 • Bilgi Toplama
 • Araştırma
 • Outline Hazırlama

Yazma Süreci

Taslak

Açılış – Gövde – Kapanış

Gözden Geçirme
 

 • Taslağın tonunu ve yapısını gözden geçirme
 • Bağlantılar
 • Özet ve Tekrarları Kontrol

Asıl Metni Oluşturma

 • Açık –Net İfadeler
 • Dilbilgisi Kontrolü
 • Numaralandırma, Başlık Kullanımı

Görsel Dizayn

 • Grafik, Beyaz alan ve Renk Kullanımı
 • Görsel Materyal kullanımı 
 •  

E-Postanın Anatomisi

  

 • Başlık/Hitap/Selamlama/İmza
 • İçerik/ Yazma Süreci
 • İlgi – İstenen - Aciliyet
 • TO – CC – BCC Kullanımı
 • Kötü Haber Mesajları Hazırlama 


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulamalar, grup
çalışmaları, tartışma ve soru cevap şeklinde
aktarılmaktadır. Uygulama kitapçığı ile örnek
yazışmalar hazırlanacaktır. Eğitimde farklı bakış açısını
yansıtan örneklere de yer verilecektir. 
Hedef kitle
Tüm çalışanlar

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by