eğitim
 Kurum içi eğitimler
Yazmanın Akıl Oyunu: Hipnotik Yazım Teknikleri
Eğitimin amacı
Güncel bilgiyi, dinleyici/ okuyucu odaklı ve ikna edici bir şekilde vermek, ilişkiyi yönetmede güven ve sadakat yaratmak, yazı dilini etkin kullanarak kurumda iletişimi güçlendirmek 

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Planlama ve organizasyon
 • İnisiyatif ve karar verme
 • Sonuç odaklılık
 • Stratejik düşünme                                                                                        
 

Eğitimin faydaları
 • İK ve Pazarlama ekiplerinin yazdıkları duyuru, bülten, dergi, kurum içi gazete, online içerik ve bunun gibi materyallerin merak uyandırarak okunmasının sağlanması
 • Hipnotik ifadelerle organizasyonları can alıcı hale getirmek 


İçerik
 • Klasik Metinler Hipnotik Metinlere Nasıl Dönüşür?
 • Çalışan Coşkusu Yaratan Hipnotik İfadeler
 • Bülten ve Duyuru Metinlerinde Vaat – Kanıt – Fayda üçlüsünü ikna edici ifadelerle kurgulama
 • Hipnotik başlıkların püf noktası
 • İş yaşamında ilgi – tutku – hareket uyandıran sözcükler
 • Kelimelerle okuyucunun dikkatini nasıl odaklarım?
 • İnsanların hafızalarını tetikleyen kelimeler
 • Okuyucu dostu metin yazımı
 • Beyaz alan kullanma ve görsellik
 • Taslak hazırlığı
 • Özet ve tekrarları kontrol
 • Üslupta tutarlılık
 • Yazının tonu
 • Stilin redaksiyonu
 • İçeriğin redaksiyonu 


Eğitim yöntemi

Katılımcılarla birlikte eğitim boyunca bir Hipnotik gazete çıkarılacaktır. Mevcut kurumsal metinleri Hipnotik metinlere dönüştüren uygulamalar yapılacaktır.


 


Hedef kitle
İç iletişim ve pazarlama departmanları çalışanları, İK çalışanları ve kurum içinde yazı ile etkilemek isteyen herkes

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by