eğitim
 Kurum içi eğitimler
Geri Bildirimin Gücü
Eğitimin amacı
Program etkin iletişim için gerekli olan yapıcı geri bildirim verme becerilerinin kazandırılmasını amaçlamaktadır. 

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve etki yaratma
 • Esneklik
 • Sonuç odaklılık 


Eğitimin faydaları
 • Çalışanların kendilerini doğru ifade edebilmeleri
 • Kişisel farkındalığın artması
 • Mesajların etkin iletilmesi
 • İletişim kopukluklarının azaltılması
 • Çalışanların aynı dili konuşması
 • Gelişim kültürünün kazanılması 


İçerik
 • Etkin Geri Bildirim Unsurları
 • Jo-Hary Penceresi ve kurum  kültürüne  etkisi
 • Geri Bildirim İçin Güven Oluşturma
 • Geri Bildirim Algoritması
 • ZODEY Modeli
 • Geri Bildirim Nasıl Alınmalı
 • Geri Bildirim Vakaları
 • Rol Oyunları 


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi paylaşımı, vaka analizi, tartışma ve rol oyunları ile aktarılmaktadır.  
Hedef kitle
Etkin geri bildirim vererek kendisini doğru ifade etmeye ve başkalarının gelişimine önem veren tüm bireyler

Süre: 3,5 saat


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by