eğitim
 Kurum içi eğitimler
Gülümseten İletişim
Eğitimin amacı
Bu program ile katılımcıların iletişim içinde oldukları kişilerde olumlu etki yaratacak yaklaşımlar kazanmaları sağlanacaktır.
 

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • İşbirliği ve takım çalışması
 • Esneklik
 • Etki yaratma 


Eğitimin faydaları
 • İç motivasyonu arttırmak
 • Karşılıklı motivasyonu yükseltmek
 • Pozitif iletişim sağlamak
 • Kişisel farkındalık arttırmak
 • Olumlu duygu durumu yaratmak
 • Olumlu ofis ortamı yaratmak
 • Kişisel ve takım performansında artış
 • Çalışanlar arası iş birliğinde gelişim
 • Kurum içi çatışmaların önlenmesi 


İçerik
 • İletişim nedir?
 • Neden iletişim?
 • Nerede iletişim?
 • İletişimin sınırları
 • İletişimde olumlu yaklaşım
 • İletişimde boyut
 • İletişim yönetimi
 • İletişimde gülümsemenin gücü
 • Gülümseten iletişim

 Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, film gösterimleri, rol oyunları ve uygulamalar ile aktarılmaktadır. 
Hedef kitle
İç ve dış müşteriler ile iletişimde olan tüm çalışanlar

Süre: 3,5 saat


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by