eğitim
 Kurum içi eğitimler
Grup Fasilitasyonu Teknikleri
Eğitimin amacı
Fasilitasyon (kolaylaştırma), başkalarının kendi sorunlarını çözmeleri ve hedeflerine ulaşabilmeleri konusunda yönlendirme becerisi ve sanatıdır.
Bu eğitim yöneticilerin fasilitasyon becerilerini geliştirerek daha interaktif, katılımcı ve ekiplerinin potansiyelini ortaya çıkaran, eğitim, toplantı, çalıştay ve arama konferansları yönetebilmelerini sağlamaktadır. 

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim
 • Planlama ve organizasyon
 • Takım odaklılık
 • İnisiyatif ve karar verme
 • Sonuç odaklılık
 • İkna edebilme
 • Stratejik düşünme
 • Geribildirim verme 


Eğitimin faydaları
 • Fasilitatör beceri ve yetkinliklerini belirlemek ve geliştirmek
 • Katılımcıların öğrenme stil ve tercihlerini belirleyebilmek ve buna uygun fasilitasyon tekniklerini kullanmak
 • Yapılandırılmış grup çalışması ve tartışma yönetmek, grup koçluğu yapmak
 • Fikir üretme tekniklerini uygulamak
 • Zor katılımcıların ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak fasilitasyon stratejileri geliştirmek
 • Akışı kontrol ederek fasilitasyon sürecini yönetmek 


İçerik
 • Her yönetici neden aynı zamanda bir fasilitatör olmalı?
 • Fasilitatörün rolü ve farklılıkları
 • Fasilitatör yetkinlikleri
 • Fasilitatörün grup, öğrenme süreci ve düşünce prosesi üzerindeki etkileri
 • Strateji Fasilitasyonu nasıl yapılır?
 • Performans hedeflerini ortaya çıkarmak
 • Vizyon, misyon ve hedeflere dayalı kritik başarı faktörlerini ortaya çıkarmak
 • Bariyerleri ortaya çıkarmak
 • Farklı öğrenme stillerine uygun fasilitasyon teknikleri
 • Akışın kontrolü, ortamın kontrolü
 • Zor katılımcılarla başa çıkabilme
 • Gruptaki çatışmaları yönetmek
 • Katılımcı ihtiyaçlarını fark edebilme ve akışı buna göre yönetebilme
 • Çıkan fikirleri görselleştirebilmek
 • Enformasyon toplama yöntemleri 


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi aktarımı, uygulama, beyin fırtınası, grup çalışmaları, tartışma, soru cevap ve vaka çalışmaları ile şeklinde aktarılmaktadır.  
Hedef kitle
Yöneticiler ve Yöneticilik potansiyeli olan tüm çalışanlar ve yöneticiler, Takım/proje toplantıları ve çalışma grupları da dahil olmak üzere, çok sayıda toplantıya katılanlar veya liderlik edenler, Eğitmenler, danışmanlar, Satış porfesyonelleri

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by