eğitim
 Kurum içi eğitimler
Mentorluk Becerileri
Eğitimin amacı
Mentorluk, çalışanlarınızın performanslarını geliştirmek ve kuruma bağlılığın artırılması için kullanabileceğiniz kurumsal araçlardan birisidir. Bu yöntemle ayrıca kurum içi bilgi transferi sağlanmaktadır. Eğitimimize katılacak yöneticilerin mentorluk yöntemini sistemli bir biçimde kullanabilir hale gelmeleri hedeflenmektedir.

Kazanılacak yetkinlikler
 • İletişim ve ilişki kurma
 • İkna etme
 • Sonuç odaklılık


Eğitimin faydaları
 • Çalışanların kendi kişisel gelişimlerinin sorumluluğunu alması
 • Şirketin verimliliği ve çalışan motivasyonunun artırılması 
 • Katılımcıların kendilerine dönük farkındalık kazanmaları
 • Kurum içinde yaşanan değişim ve gelişimin yönetilmesi
 • Yaratıcı düşünmenin ve özgüvenin gelişmesi
 • Yeni işe başlayanların adaptasyonunun hızlandırılması
 • Kurumsal sadakatin artması
 • Mentorların yönetsel becerilerinin gelişmesi


İçerik
 • Mentorluk Nedir ve Ne Kazandırır
 • Mentorun Organizasyon İçindeki Rolü
 • Öğrenme Tarzlarının Belirlenmesi
 • Öğrenme Tarzına Uygun Yönlendirme
 • Mentorluk Becerileri
 • Derin Dinlemek 
 • Yönlendirmek
 • Güçlü Soru Sormak
 • Ricada/Talepte Bulunmak
 • Odakta Tutmak
 • Cesaretlendirmek
 • Mentorluk Süreci
 • Mentorluk İlişkisinin Tasarımı 
 • Yaşam Çemberi
 • Yetkinlik Çemberi ile Gündem Tespiti
 • Bireysel Değerlerin Analizi
 • Hedef Belirleme ve Eylem Planı Hazırlama
 • Harekete Geçirme
 • Sürekli Öğrenmeyi Teşvik Etme


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve mentorluk çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. 
Hedef kitle


Süre: 3 gün (2 gün + iki ay sonra bir gün takip)


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by