eğitim
 Kurum içi eğitimler
Kuşaklar Buluşması
Eğitimin amacı
Program, iş hayatında sayıları giderek artan yeni nesil çalışanların yöneticilerine, yeni nesli anlama ve yeni nesle liderlik etme konusunda anahtarlar sunmayı amaçlamaktadır.   

Kazanılacak yetkinlikler
 • Davranışları anlamlandırma
 • İletişim ve ilişki kurma
 • Çatışma yönetimi
 • Birliktelik geliştirme
 • İnsan yönetimi


Eğitimin faydaları
 • Yöneticilerin yeni nesli tanıması
 • Yöneticilerin yeni neslin iş dünyasındaki ihtiyaçlarını, beklentilerini, tercihlerini doğru analiz edebilmesi
 • Kuşaklar arasındaki çatışmayı yönetebilmek
 • Yöneticiler ve yeni nesil arasında iletişimi kuvvetlendirmek
 • Yeni neslin iş ortamında tercih ettiği unsurları ve motivasyon kaynaklarını anlayarak, kurumdaki işgücü devir hızlarını düşürebilmek
 • Geleceğe uyumlu organizasyonlar oluşturabilmek


İçerik
 • Bugünkü ve Gelecekteki İş Dünyası
 • Yeni Nesli Yönetmek ve Lider Yönetici Kavramı
 • Kuşakları Tanıma
 • Kuşakların İş Dünyasındaki İhtiyaçlarını, Beklentilerini, Önceliklerini, Tercihlerini ve Kariyer Planlarını Anlama
 • Yeni Nesli Anlama: Efsaneler ve Gerçekler
 • Yeni Nesli Motive Etme
 • Yeni Nesle Delege Etme
 • Yeni Nesil için İyi Bir Koç Olma
 • Yeni Nesille İletişim Kurma ve Birliktelik Geliştirme
 • Yeni Nesli Elde Tutma


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular bilgi transferi, vaka çalışmaları, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır.
Hedef kitle
Tüm yöneticiler ve yönetici adayları

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by