eğitim
 Kurum içi eğitimler
Sürdürülebilir Başarı için Sürdürülebilir Motivasyon
Eğitimin amacı
Artan rekabet koşulları ile motivasyon, iş yaşamının olmazsa olmazlarından biri haline geldi. Çalışanlar sıklıkla motive olmak istediklerini dile getirir oldular. Program, motivasyonun kaynağı ve sürdürülebilirliği hakkında farkındalık ve davranış değişikliği yaratmayı amaçlamaktadır.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Pozitif iletişim
 • Liderlik
 • Motive etme
 • İç motivasyon
 • Stratejik düşünme


Eğitimin faydaları
 
 • Liderlik yetkinlikleri içerisinde motivasyonun önemsenmesi
 • Şirket hedeflerine daha etkin ulaşılması 
 • Yönetici ve astları arasındaki ilişkinin geliştirilmesi 
 • Yöneticilerin duygusal zekalarının geliştirilmesi
 • Çalışanların motivasyonunun artırılması ve sürdürülmesi
 • Yatay ve dikey motivasyonun mutlu işyeri oluşumundaki önemi


İçerik
 • Bütün İnsan Olmak
 • Roller ve Motivasyon İlişkisi
 • Konfor Alanı
 • Davranışlar ve Maliyetleri
 • Egolar
 • Etkin Liderlik - Motivasyon İlişkisi
 • Bireylerin Farklı Motivasyon Kaynaklarını Belirleme
 • Kişileri Güçlendirme
 • Doğru Geribildirimin Önemi
 • Gelişim Stratejileri


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular skeçler, rol oynama ve oynatma, bilgi transferi, uygulamalar, tartışma ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. 
Hedef kitle
Tüm çalışanlar için

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2017 | Powered by