eğitim
 Kurum içi eğitimler
Özgüven ve Etki Yaratmak
Eğitimin amacı
Program; olumsuz duygular nedeniyle kendine güvenli davranışı zorlaştıran duyguları ve davranışları tanımayı, kendini daha etkin ifade edebilme becerilerini ve farkındalığını kazanarak durumlara yapıcı yaklaşma ve daha doyumlu ilişkiler sürdürme becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

Kazanılacak yetkinlikler
 • Kendine güven
 • Duygusal denge
 • Esneklik
 • İletişim
 • İlişki yönetimi
 • Sorumluluk alma


Eğitimin faydaları
 • Kendinize daha çok güvenir, kendinizi, daha çok takdir edersiniz.
 • İşyerinde ve özel hayatta sosyal ilişkileri daha kolay yönetirsiniz.
 • Zamanınızı daha kolay ve daha iyi yönetirsiniz.
 • Daha az stres yaşarsınız.


İçerik
 • Güvenli Davranışı Tanımak
 • Davranış Modelleri Analizi
 • Davranış Modellerinin Etkileri (kazanç/kayıp)
 • Duyguları Anlamak ve Kendimizi Yönetmek 
 • Kurallar ve Hayatımıza Getirdikleri (meli..-malı..)
 • Hayatımın Kontrolü Kimde? Kontrol Odağım
 • Sorumluluk Almak
 • Kendini Doğru İfade Etmek
 • “Sen Dili” ve “Ben Dili”
 • Zor İnsanlar ve Zor Durumlarla Başa Çıkmak 
 • Farklı Davranış Tarzları: Saldırgan, Çekingen ve Güvenli Davranış
 • Benlik Türleri: Ebeveyn ve Çocuk Tarzları Güvenli Davranışın Yapısını Oluşturmak
 • Yetişkin Güvenli Davranış
 • Kendi Sınırlarını Bilmek
 • “Hayır “ Diyebilmek
 • Yeni Kararları Almak ve Değişim


Eğitim yöntemi
Eğitimde konular; Bilgi aktarımı, analiz & değerlendirme, film izleme ve grup çalışmaları şeklinde aktarılmaktadır. 
Hedef kitle
Özgüvenini geliştirerek, kişilerarası ilişkilerde etkin olabilmeyi isteyen tüm çalışanlar.

Süre: 2 gün


biz kimiz
Copyright © 2018 | Powered by